Linda Kristiansen
ganske radikal
Nyborg Strand stævne 5

Vagn Greve:

Ønsker vi at personer kan dømmes selvom deres skyld ikke kan bevises (en politiker har sagt: Det er forkert at man kan gå fri bare fordi de mistænkte holder mund”)? Ønsker vi et samfund hvor alle der befinder sig i København kan blive visiteret? Ønsker vi virkelig nultolerance – det nye modeord?

henrik-stagetorn

Henrik Stagetorn:

”Hvem skal beskyttes – individet eller systemet?”

Startede med en kort skitsering af hvad der faktisk nu er muligt – overvågning, elektronisk sporing, screening osv… Der skal selvfølgelig være særlige muligheder for efterretningstjenesten, men når man giver særlige beføjelser, så er der også muligheder for misbrug.

Domstolskontrol er ikke ensbetydende med at den hellige grav er velforvaret… Effekten er overvurderet.

Det er et helt almindeligt princip at enhver er uskyldig indtil andet er bevist – men det havde man nok ikke helt for øje, da man i 2002 vedtog 1. terrorlovgivningen. Og da han første gang hørt om Tuneserloven troede han at han havde misforstået noget – men det havde han ikke. Her skrider man direkte til en udvisning uden en retssag først – det er beskæmmende. Det er betænkeligt. Det var selvfølgelig glædeligt at højesteret trak en streg i sandet – men sørgeligt at det skulle helt til højesteret. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 − 4 =