Linda Kristiansen
ganske radikal
Øremærket barsel er at springe over hvor gærdet er lavest…

I dag har Radikale Venstre vedtaget på deres årsmøde at de ønsker øremærket barsel. De mener at staten skal blande sig i hvordan en familie bør indrette sig!

Det er rigtig at ser man på tallene, så er der en overvægt at mødre der tager mest barsel. Og det kan være fint at have en ambition om at der skal være lige muligheder for mænd og kvinder at kunne tage barsel.

Jeg går ikke ind for øremærket barsel, men jeg ønsker faktisk også at mænd og kvinder har lige mulighed for barsel. Men øremærkning er ikke at skabe muligheder – det er at skabe en kasse, man vil mase ned over alle.

Hvis man vil skabe lige muligheder, så skal man kigge på hvad årsagen til skævvridningen i dag er.

De der nu har stemt for øremærket barsel vil påstå at det er presset fra arbejdsgivere på fædrene, der skaber en barriere. Jeg vil påstå at er det tilfældet, så må mændene mande sig op.

En reel barriere er økonomi. Den barriere gør den øremærkede barsel ikke noget ved. Familierne vil stadig have økonomiske udfordringer, hvis de fordeler barslen ud fra øremærkningen. Nogle familier vil blive tvunget til at fravælge 3 måneders barsel, fordi de simpelthen ikke har råd til den fantastiske idé om hvordan barslen skal fordeles.

gærdet WogMPolitik er de muliges kunst – og lige præcis barselsområdet er et sted hvor der er plads til at skabe muligheder. Derfor synes jeg også det er så trist at Radikale i dag har valgt at springe over hvor gærdet er lavest og stemme for at fratage familier et eget valg.

Som nævnt mener jeg det er økonomi, der er den store barriere i forhold til at få flere mænd til at holde barsel. Det er ofte mændene, der tjener mest og derfor vil familiens samlede indtægt falde mest hvis det er faderen, der holder barslen. Og derfor vælger mange familier at faderen passer arbejdet og tjener penge, mens moderen passer den lille og går på barselsdagpenge. Et økonomisk parameter som den øremærkede barsel slet ikke tager højde for.

Ønsker man virkelig lige muligheder for barsel, så er man nødt til at kigge på dette. Skal en familie have mulighed for at fordele barslen frit, så skal det økonomiske incitament for at det er den lavest-lønnede, der tager barslen og den højest-lønnede, der bliver på arbejdet, fjernes.

En mulighed er at barselsdagpengene udregnes ud fra hustandsindtægt og ikke den enkeltes løn.

Det er ikke nogen nem opgave, da det kræver en del forhandlinger med arbejdsgiverne, men forsøget bør gøres hvis man virkelig vil lige muligheder for barsel for alle.

Øremærket barsel giver ikke lige muligheder. Det ændrer muligvis tallene for hvem der holder barsel, men det har ikke fjernet barrieren. I stedet har man valgt at dømme alle til én kasse. Noget som jeg bestemt ikke troede var radikal politik, da radikale jo ofte har sagt at der skal være plads til forskellighed og tages udgangspunkt i den enkelte… 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


3 + 5 =