Linda Kristiansen
ganske radikal
Jeg mener

Tillid og ansvar

Jeg har tillid til at regionens ansatte gerne vil yde deres bedste – og det er vores opgave som politikere at give dem plads til det. Vi skal fjerne unødigt bureaukrati og mindske de administrative opgaver, så tiden i højere grad bliver brugt på kerneydelsen. Gennem tillid kommer ansvarlighed.

Styrket psykiatri

Mennesker med psykisk sygdom ér ikke deres sygdom – de er mennesker, og mange kan komme sig og få det godt igen.
Vi skal ligestille psykisk sygdom med somatisk sygdom og arbejde for en mere helhedsorienteret behandling. Samtidig er der også behov for, at vi styrker faglighed
og kompetencer, så der opbygges en stærkere viden om, hvad der virker og kan mindske brugen af tvang.

Plads til jobskabelse

I dag er det nemt nok at få et CVR-nummer, men langt størstedelen af de nystartede virksomheder lukker hurtigt ned igen. Vi mangler arbejdspladser, derfor vil jeg gerne, at Region Sjælland ansøger om at blive fri-region, hvor vi kan få lov at give ledige mulighed for at starte virksomhed i op til 6 måneder uden at blive trukket i dagpenge/kontanthjælp.

Fri og lige adgang til praksislæge

Den praktiserende læge har den vigtigste rolle i vores sundhedsvæsen. Langt de fleste sundhedsopgaver, herunder mange forebyggende opgaver, ligger hos den praktiserende læge, og det skal de blive ved med. Vi skal sikre fri og lige adgang til de praktiserende læger. Og alle patienter skal sikres en praktiserende læge.

_____________________

 

Linda Kristiansen

Hvem er jeg:

Mit navn er Linda Kristiansen. Jeg er 35 år og bor i Jerslev ved Kalundborg.

Jeg drømmer om at gøre en forskel.

Hvad laver jeg:

Jeg har to virksomheder – Visue, der laver hjemmesider og diverse PR-materiale + Sekretariatet, der laver diverse sekretariatsopgaver for foreninger, organisationer og virksomheder.

Herudover er jeg kandidat til Regionsrådet.

Linda Kristiansen

Nordkrogvej 10
4490 Jerslev
31 14 33 77
x@lindakristiansen.dk
www.lindakristiansen.dk