Linda Kristiansen
ganske radikal
Pressemeddelelse: Radikale kandidater sætter fokus på tillid

Tilbage i 2008 gennemførte Regeringen en kvalitetsreform, hvor de lovede afbureaukratisering. Otte radikale folketingskandidater mener ikke dette løfte er blevet indfriet. De er trætte af øget kontrol, mistillid og bureaukrati. Derfor starter de nu en tillidskampagne.

”Vi tror på de gode hensigter, vi vil gerne et samfund med plads til nye idéer, vi vil gerne have tid til omsorg, men den øgede kontrol og bureaukratisering giver ikke plads. Derfor frygter vi at ende med et minimumssamfund uden udvikling og med mistro til hinanden. Der er områder hvor test, kontrol og overvågning har værdi, men fra at have været redskaber der kunne bruges efter fornuftige behov oplever vi i stigende grad at elever skal testes, medarbejdere kontrolleres og borgere overvåges uden god grund. Vi tror ikke denne udvikling er sund” udtaler Linda Kristiansen, initiativtager for kampagnen.

De otte kandidater har hver især skrevet et indlæg om tillid til en ny hjemmeside, der på sigt gerne skulle blive et idé-katalog til det samfund de gerne vil. På hjemmesiden kan også findes forslaget til Den Radikale Tillidsreform 2010, hvor statsstyring, detailregulering og dokumentationskrav erstattes af tillid og forpligtelse som de grundlæggende principper i styringen af den offentlige sektor.

Helt konkret ønsker de otte kandidater bl.a.

  • Øget kommunalt selvstyre
  • Sygeplejersker, socialrådgivere m.fl. skal have mere tid til direkte borgerkontakt
  • Logningsbekendtgørelsen skal ændres så overvågning kun sker på baggrund af begrundet mistanke
  • Der skal indføres politikerfri zoner, så ingen blander sig unødigt i den enkelte medarbejders arbejde
  • Tilliden til lærerne skal træde i stedet for unødig kontrol i folkeskolen
  • Fokus på det forebyggende arbejde for at mindske ungdomskriminaliteten

Yderligere information om kampagnen kan fås ved henvendelse til en af nedenstående kandidater og på kampagnehjemmesiden www.vistillid.dk

Anne Marie Geisler Andersen
Gravervænget 21, 2.tv.
2400 København NV
rvanga@ft.dk
Tlf. 33 37 47 20
www.radikale.dk/annemarie

Daniel Nyboe Andersen
Fyrkildevej 68, 1. th.
9220 Aalborg Øst
daniel@nyboeandersen.dk
Tlf. 23 23 61 09
www.danielnyboe.dk

Brian Bruhn
Korsørvej 5
7400 Herning
brian@fermaten.dk
Tlf. 22 90 75 10

Camilla Gade
Skelvangsvej 167, 2 tv
8920 Randers NV
camillagade@hotmail.com
Tlf. 25 38 30 41
www.camillagade.dk

Helge Vagn Jacobsen
Bakken 9
3050 Humlebæk
helgevj@gmail.com
Tlf. 27 20 06 13

Linda Kristiansen
Nordkrogvej 10
4490 Jerslev
x@lindakristiansen.dk
Tlf. 31 14 33 77
www.lindakristiansen.dk

Kristian Kirk Mailand
Kirkevej 2, Rutsker
3790 Hasle
mailand@rutsker.dk
Tlf. 56 96 90 70, Mob. 30 13 90 70
www.deradikale.dk

Merete Riisager
Strandlodsvej 91
2300 København S
mereteriisager@hotmail.com
Tlf. 35 85 83 09
www.radikale.dk/mereteriisager 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


5 + = 12