Linda Kristiansen
ganske radikal
Problemet med ligestilling?

Jeg er kommet ind i en rigtig spændende debat på facebook om ligestilling.

Den udsprang af en kommentar jeg postede, fordi der kom et forslag om lovgivning vedr. barnets første sygedag, da dette er et område der kan skabe splid i familierne. Jeg synes det er helt absurd, at nogen kan komme med et sådan forslag og endnu mere absurd at det tilsyneladende bliver taget seriøst nok til at blive en nyhed. Men netop derfor, mente jeg det var på sin plads at jeg ytrede min mening om forslaget.

Nu har debatten så bevæget sig frem til bl.a. problemstillingen omkring ligeløn. Og et af spørgsmålene er om der faktisk er et problem? Jeg mener, vi skal have lige løn for lige arbejde. Nu har jeg ikke brugt mange timer på at google emnet, så jeg har muligvis overset noget, men i første runde lykkedes det mig ikke at finde noget der viste at der i dag er et stort løngab mellem kvinder og mænds løn for samme arbejde. Problemet ligger i at kvinder og mænd har valgt forskelligt arbejde. Og er det egentlig et problem? I mine øjne er det der er vigtigt at der er lige muligheder for at studere det man vil, arbejde med det man vil – uanset køn.

Jeg ser det ikke som et problem at mænd og kvinder tager forskellige valg. Problemet opstår hvis ikke der r mulighed for at tage de samme valg. F.eks. er der ikke ligestilling på barselsområdet. Nogen foreslår at ændre det ved at øremærke en del af barslen til faderen. Da jeg hylder valgfrihed, vil jeg hellere gå den anden vej og fjerne øremærkningen af barslen til moderen. Jeg mener dog ikke dermed at der er opnået reel valgfrihed, for økonomien har en stor betydning for hvem der vælger at tage barsel. Derfor kunne vi måske overveje at barselsdagpengene ikke blev udregnet ud fra den enkeltes indkomst, men ud fra hustandsindkomst – det gør vi jo på andre områder.

Det bliver ofte fremhævet – også i denne debat – at kønsrollerne lever og at det er et problem. Men hvorfor er det et problem, hvis vi har sørget for at der er lige mulighed for at bryde ud af disse? Hvis man fastholdes i kønsrollerne pga. lovgivning omkring barsel eller lign. så er der et problem – og det skal vi prøve at finde en løsning på. Det er bare vigtigt for mig at løsningen ikke griber ind i de lige muligheder, for så betragter jeg det som et tilbageskridt for ligestillingen, ikke et fremskridt. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 − 6 =