Linda Kristiansen
ganske radikal
Prostitutionsmanipulation

Jeg har just set, at der er kommet et udkast til et resolutionsforslag om at forbyde køb og salg af seksuelle ydelser. Til alt held er det kun et udkast, så jeg håber meget, at det bliver tænkt igennem en ekstra gang.

 

Resolutionsforslag: Forbud mod køb og salg af sex

Det Radikale Venstre vil indføre et forbud mod køb og salg af sex i Danmark. Der kan indhentes inspiration fra Sverige, Norge og Finland, da alle 3 lande på, hver sin måde har indført forskellige former for forbud mod købesex.

 

Jeg er dog enormt skuffet, ikke kun over forslaget, men i høj grad også over den ringe kvalitet begrundelsen har. Begrundelsen er på ingen måde saglig eller korrekt. Ja – jeg forledes faktisk til at sige, at den er manipulerende. Den giver indirekte et indtryk af, at dette er for at hjælpe de stakkels prostituerede, men hvor er det lige hjælpen kommer gennem et forbud? Og ønsker de prostituerede reelt et forbud? Var det ikke en god idé at snakke med dem først. Derudover så blandes menneskehandel og prostitution igen sammen – det er ikke retfærdigt for nogen af områderne.

 

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er hans begrundelse og det med almindelig er mine kommentarer.

 

 

I begyndelsen af 1990’erne var der ca. 1600 prostituerede i Danmark. I 2007 var der minimum 5000 prostituerede.

Disse tal der her lanceres er ikke sammenlignelige. Der er forskellige måder, at gøre antallet af prostituerede op på. Den eneste, jeg kender som er strengt videnskabelig, er Videns- og formidlingscenter – Socialt udsatte (VFC). I 1990erne opgjorde Socialforskningsinstituttet, hvor mange der var aktive på en typisk hverdag. Den tog ikke højde for dag- og aftenvagter, osv. I dag er beregningen helt anderledes og mere videnskabelig. Ifølge VFC/Servicestyrelsens beregninger[1] var der (med diverse forbehold) i 2002: 3886 og i 2007: 5567. At der så stadig er en stigning og man kan debattere, om det er godt, det er en anden ting, men jeg kan ikke accepterer, at der overdrives på den måde. Er det acceptabelt at bruge usammenlignelige tal, så kan jeg da lige indskyde, at PROcentret i sin årsberetning fra 2001[2] fandt, at der, over en ikke nærmere defineret længere periode, var mellem 5450 og 7800 prostituerede i Danmark – så måske er tallet ligefrem faldet ;-)

 

Stigningen skyldes især den internationale handel med kvinder.

Hvor kan jeg finde dokumentation om dette? Og hvad menes med ”handel med kvinder”? Langt størsteparten ved ifølge politiet godt, hvad de skal her i Danmark og har frivilligt valgt det. F.eks. udtaler Kriminalinspektør Kim Kliver, leder for det Nationale Efterforskningsstøttecenter, at ”Det er en myte, at de prostituerede, som kommer til Danmark er blevet tvunget hertil uden deres viden. Vores erfaring siger, at maksimalt én procent kommer hertil på den måde. De fleste kommer “frivilligt”, og ved godt, hvad de skal[3] Er det så ”handel med kvinder”? Jeg synes selvfølgelig også, det er trist, at vi har en verden, der er skruet sammen således, at flere føler det er bedre at komme til Danmark og arbejde som prostitueret end at blive hjemme. Men bør vi så ikke tage fat i de problemer, der findes som årsag til dette valg, frem for at fjerne den løsning, de ser som den eneste udvej i en trist og ulykkelig situation?

Og derudover bør det nok lige nævnes, at handel med kvinder ikke er faldet i Sverige på trods af sexkøbsforbudet: ”The number of women trafficked to Sweden has risen, with those from Estonia, Russia, Poland and Lithuania most prominent.In 2003 it was estimated at 400-600; Kajsa Wahlberg, a detective inspector who is the country’s national rapporteur on human trafficking, believes it could be around 1,000 today.[4]

 

I Danmark vurderer politiet at minimum 50 % af de prostituerede er af udenlandsk herkomst, især de udenlandske prostituerede lever under uacceptable forhold, mange af dem er lokket til Danmark under falske forudsætninger, og ved ikke at de skal være prostituerede.

Menneskehandel er frygtelig. Og noget, vi seriøst bør sætte ind over for. Samtidig med at vi tilbyder ofrene herfor permanent ophold i Danmark og ikke bare kaster dem på porten efter 100 dage som nu[5]. Men jeg tvivler stærkt på, at man kan påstå at ”mange af” de ekstra prostituerede, der er kommet til Danmark de seneste år, er ofre for menneskehandel. I hvert tilfælde hvis mange skal udgøre et flertal. Flertallet har selv ønsket at komme herop, velvidende, hvad de skulle. På politiet egen hjemmeside kan man læse: ”I op mod 95 procent af tilfældene får de hjælp til rejsen af en bagmand[6]. Ifølge politiet så vurderes det ganske rigtigt, at 50 % er af udenlandsk herkomst. Men kun op til 5 % ifølge politiet og muligvis op til 10 % ifølge Reden, af de udenlandske prostituerede vurderes at være ofre for menneskehandel. Og da Rigspolitiets tal for udenlandske prostituerede antages at udgøre ca. 2.500 af de i alt ca. 6.000 prostituerede i Danmark[7], vil det sige op til 250 personer. Og det er bestemt 250 for mange – men heldigvis ikke 2.500, som der indirekte bliver påstået i begrundelsen. Men for at dette tal (250) ikke skal stige, vil jeg kraftigt anmode om, at vi ikke indfører et forbud.

Et forbud vil nemlig have den konsekvens, at flere af de frivillige prostituerede vil blive nødt til at gøre sig afhængige af andre. Det vil gøre arbejdsforholdene betydelig værre. Og det vil blive endnu sværere at hjælpe ofrene for menneskehandel, fordi området vil blive endnu mere mørkelagt og prostituerede vil blive blandet sammen med ofrene.[8]

 

I Europa handles ca. 120.000 kvinder om året.

Hvor kommer tallet 120.000 fra? Det med det 120.000 er svært at identificere. Nogle henviser til at kilden er International Organization for Migration (IOM), andre til at det er EU – men ingen af de parter mener selv, de er kilden. I 2002 har tre IOM-forskere forsøgt at gøre rede for omfanget af trafficking til Europa – men opgiver. De bemærker, at oprindelsen til tallet 120.000 er ukendt[9]. Derudover er tallet minimum 6-7 år gammelt.

IOM i Geneve har desuden oplyst, at man slet ikke har noget officielt skøn, eller et tal man kan sige, over trafficking til Europa[10].

 

I en undersøgelse fra det danske udenrigsministerium og IOM fra 2007 opregnes 225.000 tilfælde af trafficking (både mænd, kvinder og børn) til Vesteuropa fra de store afsenderlande i Østeuropa. Men det er over en periode på 16 år, altså 14.000 om året[11]. Af dem er en fjerdedel vedrørende prostitution. Uanset hvilke tal, man nævner, et det vigtigt at huske, at trafficking ikke specifikt er knyttet til prostitution.

 

Vi ved fra adskillige undersøgelser, at et liv som prostitueret har store personlige omkostninger for den enkelte, for eksempel i form af ofte manglende evne til intimitet og erotik, social isolation, øget risiko for kønssygdomme og markant øget risiko for vold og voldtægt.

Man kan i følge ekspert Nell Rasmussen (bl.a. ved tale på høring på Christiansborg d. 2/6-08 og møde i Selskabet for ligestilling d. 21/2-08 [12]) ikke generalisere på denne måde om mulige skadevirkninger. Se desuden den undersøgelse, som hun har talt ud fra til disse oplæg/foredrag[13].

Manglende “evne” til intimitet og erotik, er der ikke nogle sammenfattende viden om. Men det kan forekomme – og derfor skal sexarbejderne have bedre, ikke-moraliserende rådgivning oplysning og stærkere sociale netværk, f.eks. ved faglige organisationer, hvor der kan laves skadereducerende arbejde, før evt. personer fra risiko-grupper bevæger sig ind i arbejdet. En kriminalisering vil gøre det næsten umuligt for sociale myndigheder og politiet at nå de prostituerede og hjælpe eller rådgive – da de nu er kriminelle… Social isolation vil netop forværres gennem forbud, da man tvinger sexarbejderne mod kriminelle miljøer, og stigmatiserer deres arbejde som kriminelt. [14]

Prostituerede i Danmark er generelt ikke mere udsatte for smitte med HIV eller andre kønssygdomme end andre, ligesom de heller ikke smitter kunderne med disse sygdomme[15].

At der findes en øget risiko for voldtægt, er netop grund til ikke at kriminalisere, men i stedet skabe sikrere forhold på bordellerne ved licenskrav, statskontrol og faglige kompetencer. Kriminalisering får ikke prostitution til at falde, men gør livet mere usikkert for den enkelte prostituerede[16].

 

På verdensplan har prostitution overhalet narkotikaindustrien målt i forhold til omsætning, og er i dag den anden største illegale aktivitet efter våbenhandel. I Danmark har 14 % af alle mænd på et eller andet tidspunkt købt sex.

I Danmark er prostitution ikke illegalt. I Danmark er det tilladt at være prostitueret, man skal betale skat, men prostitution er ikke anerkendt som erhverv.

Jeg kan klart anbefale at læse hele Claus Lautrups undersøgelse[17], da den giver et noget mere nuanceret billede end ”I Danmark har 14 % af alle mænd på et eller andet tidspunkt købt sex.” Claus Lautrup, som er manden bag de 14 % går ikke ind for et forbud, men er heller ikke tilhænger at en legalisering (det samme gælder desuden Nell Rasmussen!). Derimod mener han, det er på tide, at vi begynder at tænke os om, hvordan vi italesætter dette. Et forbud vil ikke nedsætte de 14 % væsentligt, da de ikke vil føle sig ramt af det billede, der bliver tegnet af voldelige, udnyttende mænd.
 
Det Radikale Venstres vision er at menneskets eksistens altid er et mål i sig selv og aldrig et middel.

Det lyder enormt smukt – og jeg ville bestemt gerne kunne tilslutte mig den sætning. Men hvis jeg gjorde det, blev jeg jo nødt til at gå ind for nedlæggelse af arbejdsmarkedet. Alle, der er på arbejdsmarkedet, er i en eller anden udstrækning et middel for at holde samfundet i gang.

 

I et moderne humanistisk samfund bør det ikke være acceptabelt at købe et andet menneskes krop for at opfylde et seksuelt behov.

Der købes ikke en krop, men en ydelse. Det er særdeles vigtigt at holde sig for øje. Ved menneskehandel mener jeg godt man kan tale om, at der købes en krop, men ved selvvalgt prostitution er det forkert at snakke om, at der købes en krop eller et menneske. Mange prostituerede betragter sig selv som erhvervsdrivende, der sælger en ydelse på lige fod med f.eks. fysioterapeutiske massører. De kan ikke genkende det billede, der tegnes af dem som en vare. Jeg synes det er på høje tid, at vi begynder at inddrage de prostituerede i snakken om dem. Og ikke kun de prostituerede, som man tilfældigvis er enig med, men et bredt udsnit. Tag f.eks. kontakt til SiO. Og undlad på forhånd at dømme dem som selvfornægtende, men hav lidt tillid til, at de faktisk kender til dem selv og deres fag.

 

Prostitution er skadeligt og skal derfor begrænses. I et moderne demokratisk samfund bør det være en selvfølge at beskytte mennesker mod misbrug.

Jeg er enig i, at man bør beskytte mennesker mod misbrug. Og jeg synes bestemt at der skal sættes ind med flere sociale tiltag, der ikke på forhånd har dømt de prostituerede til ofre. Man kan godt have brug for hjælp uden at være et offer. Man kan godt have brug for hjælp og samtidig havde selvværd – selvværd, man gerne vil beholde. Derfor skal nye sociale tiltag ikke alene være bygget op ud fra en offertankegang, det afholder mange prostituerede, der nok godt kunne have brug for et råd og lidt støtte i ny og næ, fra at opsøge det. De ønsker ikke at blive stemplet og gjort til ulykkelige skæbner, men heller ikke at blive mødt med udtryk som selvfornægtelse, hvis de ikke lige passer ind i rollen som offer.

 

Erfaringerne fra Sverige viser at et forbud mod købesex er at effektivt middel til at begrænse efterspørgslen efter prostituerede.

Det er ikke korrekt.

 

Still, there is no evidence that the 1999 law has reduced prostitution in Sweden as a whole. A recent report by the country’s National Board of Health and Welfare acknowledged that there is no hard data backing up claims that fewer men buy sex – only that the venue for prostitution has changed[18]

 

Erfaringerne fra Sverige viser, at der ikke er sket særlig meget – ud over, at det socialt opsøgende arbejde er blevet vanskeliggjort. Prostitutionens mørketal er steget, mens tallene for gadeprostitution er faldet. Jeg opfordre til, at man læser Den Svenske Socialstyrelses Kännedom, der viser, hvordan det faktisk forholder sig[19]. Derudover bør I også læse lidt på SANS[20] (Svenske sexarbejderes sammenslutning) om konsekvenserne, og jeg kan bestemt også anbefale, at man lægger vejen forbi Isabella Lunds blog[21] (svensk sexarbejder). Endnu engang vil jeg tillade mig at lægge link til Don Kulick fra New Yorks Universitets artikel[22], som meget godt beskriver konsekvenserne af et eventuelt sexkøbsforbud. Og til alle dem der ikke gider klikke ind på disse link, så kommer der en kort liste her:

  • Besværliggør det opsøgende sociale arbejde
  • Gør de udsatte prostituerede mere udsatte
  • Mørklægger området, så opklaringsarbejde i forbindelse med trafficking bliver besværliggjort
  • Medfører endnu mere stigmatisering af kunder og prostituerede
  • Den øgede stigmatisering gør det endnu sværere at søge hjælp, hvis der skulle være ønske om at stoppe som prostitueret
  • Gør prostituerede mere afhængige af bagmænd, der kan etablere forbindelse til kunderne
  • Modvirker muligheden for at lave ordentlige arbejdsforhold for prostituerede

 

For god ordens skyld så indsætter jeg lidt kilder til yderligere læsning:

 

Vedr. det Svenske Sexkøbsforbud:

 

Vedr. prostitution i Danmark

 

Vedr. menneskehandel

 

Find mange flere links på http://undersoegsagen.wordpress.com/artikler-olign/


[1] Prostitutionens omfang og former, VFC/Servicestyrelsen (http://www.vfcudsatte.dk/lib/files.asp?ID=407): s.8.

 

Leave a Comment to “Prostitutionsmanipulation”

  1. [...] Prostitutionsmanipulation IOM i Geneve har desuden oplyst, at man slet ikke har noget officielt skøn, eller et tal man kan sige, over trafficking til Europa[10]. I en undersøgelse fra det danske udenrigsministerium og IOM fra 2007 opregnes 225.000 tilfælde af … [...]

  2. [...] Manipulation i ærbarhedens navn Fortalerne for et forbud mod købesex går ikke af vejen for at bruge vildledende oplysninger til at fremme deres sag. Linda Kristiansen (R) lægger fakta på bordet her. [...]

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 − 5 =