Linda Kristiansen
ganske radikal
Psykiatri: Afskaffelse af ventetid på papiret er ikke godt nok

I går havde Bedre Psykiatri arrangeret et valgmøde for Regionskandidater – et vigtigt vigtigt valgmøde. Alle partier havde sendt den kandidat fra listen, som havde mest fokus på psykiatrien, så det gjorde jo at panelet var virkelig engageret. Og der var også bred enighed langs bordet om vigtigheden af fokus på psykiatri-området, pårørende, mangel på læger, bedre samarbejde region og kommune imellem og  mange andre aspekter.

Der var dog lige et enkelt sted, hvor enigheden ophørte. En stor del af panelet sidder i dag i regionsrådet og de mente at de havde gjort et super stykke arbejde, fordi der nu ikke længere var ventetid for børn og unge. Det lyder jo super flot og det er også ganske rigtigt at der på papiret ikke længere er over 2 måneders ventetid, men i praksis ser verden anderledes ud. Nok kommer vedkommende hurtigt til 1. udredende samtale, men derefter kan der snildt være mere end to måneder til en egentlig behandling sættes i gang.

Det kan godt være vi på papiret har fået afskaffet ventelisterne for børn og unge – men det er altså vigtigere at de bliver afskaffet i praksis. I den anledning tænker jeg desværre at min valgvideo fra sidste regionsrådsvalg for fire år siden er alt for aktuel og godt kan genbruges :-(

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 + 7 =