Linda Kristiansen
ganske radikal
Public Service – også for handicappede

En skov af hænderFor en god måned siden offentliggjorde Kulturministeriet DR’s public service-kontrakt for 2011-2014. Kontrakten er interessant for handicappede, fordi det er heri der beskrives DR’s forpligtigelser til at sende programmer med bl.a. tekstning, tegnsprogstolkning og synstolkning. En stor del af kontakten er positivt, bl.a. at der skal etableres et formaliseret brugerråd, der skal rådgive DR i kontraktperioden. Det har været et meget stort ønske fra handicaporganisationernes side at kunne få indflydelse på og sikre dynamik i kontrakten løbende.

Det er også positivt, at der laves forsøg med synstolkning af fakta- og debatprogrammer ud over synstolkning af dansk drama, der fortsætter. Der laves også forsøg med oplæsning af fremmedsprogede undertekster, så bl.a. blinde, svagsynede og læsesvage kan få glæde af f.eks. fremmedsprogede indslag i nyhedsudsendelser.

Men der er desværre også forringelser i kontrakten. Den tidligere kontrakt havde et mål om tekstning af alle programmer i 2011. Dette er nu udsat til i løbet af 2012. Indtil da vil kun to nyhedsudsendelser blive tekstet på hverdage og kun en i weekenden. Og der er ingen forbedringer for døve. Da jeg arbejdede hos DDL var det et stort ønske at få tolket en af de senere nyhedsudsendelser – der henvises nemlig ganske ofte i de tidlige udsendelser til uddybning i de senere. Men tegnsprogstolkede udsendelser forbliver mellem 17-20 – dog med genudsendelser fra kl. 20 – 21.

Men jeg fortsætter kampen for et tilgængeligt samfund – se her hvordan: http://deaftv.dk/forside/video-sogning?visvideo=1&video_id=200

Artikel 42

Underskrift

Denne konvention kan undertegnes af alle stater og af organisationer for regional integration i De Forenede Nationers hovedsæde i New York fra den 30. marts 2007.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 2 = 6