Linda Kristiansen
ganske radikal
Radikalt Nytårsstævne – Niels Due Jensen

Radikalt NytårsstævneSidder på Nyborg Strand til det årlige Radikale Nytårsstævne.

Jeg vil her på bloggen referere nogle af indlæggende og opdatere med billeder :-)

Da indlæggende skrives under oplægget og lægges på med det samme er det ikke altid det er helt sammenhængende eller korrekturlæst, men jeg håber det giver en stemning og et indtryk.

Første oplægsholder var Niels Due Jensen, bestyrelsesformand for Grundfos:

Savner politisk mod og vision fra folketingets side til at gennemføre reformer til sikring af Danmarks velfærd. Ros til DRV – vi har ikke samme angst for reformer og meningsmålinger…

Dygtighed, Grundighed og ForuNiels Due Jensen, bestyrelsesformand, Grundfosdseenhed er nøgleord.

Et handicap at danske lønninger ligger ca. 25 % over andre landes lønninger. Vi skal holde os sunde. Vi skal ud i den store verden, både hvad angår forskning og produktudvikling. Den danske produktivitet sakker agter ud i forhold til vores nordiske naboer.

Produktiviteten drives af at man kan lide sit arbejde, har glæde af at gå på arbejde – og selvfølgelig fornuftige investeringer her og der.

Vi har brug for vidensmedarbejdere – og det kræver at vi uddanner dem. Men desværre er min konklusion at Danmark står svækket i forhold til vores naboer. Det bliver fremover op ad bakke at leve af at lave almindeligheder her i DK, det bliver know how der er fremtiden. Vi skal vise vejen inden for produktion af grønne produkter og bæredygtighed, hvis vi gør noget ved det! Men der mangler statslig regulering og økonomiske incitamenter til virksomheder og forbrugere.

Det er første gang at jeg ikke tror på de frie markedskræfter – vi har brug for statslig hjælp.

Bæredygtighed bør blive Danmarks erhvervsstrategi nummer 1. I Grundfos har vi stræbt entydigt efter at blive en bæredygtig virksomhed, men det er en lang rejse. Bæredygtighed er et modeord, men hvordan får man substans i bæredygtighed?

Der skal styr på underleverandører, der skal styr på virksomhedens egen CO2-udledning, der skal i produktudviklingen satses på at udvikle både energi- og materialebegrænsende og genbrugsoptimerende produkter.

I dag er det ikke nemt at være iværksætter, der benhård konkurrence, der er ikke nogle nye nicher og det er svært at forsvare patenter mod f.eks. Grundfos.

Der er brug for kapital, professionel rådgivning, mindre administration for nystartede virksomheder og en lempeligere beskatning – eks. ikke beskatning af overskuddet de tre første år…

Hvor er vi på vej hen? Vi skal have lært igen at sætte pris på de gale dyder og skikke – kunne sætte tæring efter næring. Videnssektoren er vejen frem og brede kompetencer gennem en effektiv efteruddannelse + fleksible medarbejdere.

Niels Due Jensen, Bestyrelsesformand, GrundfosVi skal tage førerskab på den grønne produktudvikling, energirenovering af den store boligmasse og andre steder hvor vi kan skabe arbejdspladser inden for klima. Det er desværre de få der, som Grundfos, har store udviklingsbudgetter og som kan satse på dette område. Der mangler noget.

Vi skal bl.a. opkvalificere den danske folkeskole – mindre kontrol og mere undervisning. Der skal sikres ordentlige undervisningsmiljøer! Vi skal også opdyrke deres sociale kompetencer. Social innovation er en dansk styrke. Vi skal opdyrke teamwork. Elitebørnene skal ikke bremses, men samtidig skal vi tage os af de bogligt svage elever. Det er under al kritik at en alt for stor gruppe i dag endnu ikke opnår en kompetencegivende uddannelse.

Det offentlige har brug for en stærkere ledelse. En ledelse, der tør sige fra – også overfor politikerne.

Og så må vi erkende at der skal indføres væsentligt mere brugerbetaling, hvis det danske velfærdssamfund skal opretholdes. Lad tilskuddene gå til dem der har brug for det.

Efterlønssystemet skal tilbage til dets udgangspunkt. Efterlønnen skal være for dem der har brug for den – ikke en ret til alle.

Vi skal investere langt mere i forskning og produktudvikling, der sker bare ikke nok – der er for mange skåltaler og for lidt handling.

Vi skal blive endnu bedre til integration af nydanskere i både private, men ikke mindst offentlige virksomheder. Vi, Danmark, har desværre fået et dårligt omdømme i udlandet. Vi tør ikke som før tale med stolthed om at vi er danskere når vi er i udlandet. Skaden er sket og det er et fælles ansvar at få det rettet op. Vi skal bruge vores højt besungne ytringsfrihed med omtanke og ikke unødigt såre andre. Vi skal søge samtalen og dialogen som middel til fredelig sameksistens. Vi skal som danskere sige vores mening og søge indflydelse – men samtidig kunne være os selv bekendt som danskere. I livets store spil er det ikke vigtigt om du vandt eller tabte, men hvordan du spillede.

Der er brug for DRV i dansk politik til at holde landet i balance. Der er brug for nogen der kæmper for ordentlige og retfærdige systemer og samtidig sikre at der er plads til forskellighed.

Et ønske: at regeringen indså at samarbejdet burde ligge hen over midten og at DRV opgav sit forhold til rød stue, men i stedet genskabte rummeligheden i partiet – så balancen i Danmark kan genskabes. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 + 1 =