Linda Kristiansen
ganske radikal
Regeringens genopretningsplan = Skrotningsplan for frie skoler

NedrivningI morgen skulle jeg have været på besøg på Marielyst Højskole. De havde inviteret de lokale folketingsmedlemmer og -kandidater på besøg for vise os hvad der er på spil, hvis Regeringens genopretningsplan gennemføres. En af konsekvenserne er at fire højskoler står til at lukke. Forstanderen for højskolen har i sin invitation skrevet:

Vi er overbeviste om, at en lukning af de fire seniorhøjskoler vil gøre uoprettelig skade. Ikke alene for de cirka 6.000 ældre, som årligt besøger skolerne. Men også fordi de fire skoler ligger i det såkaldte ’Udkants-danmark’, hvor det vil koste arbejdspladser. Vi har cirka 25 ansatte her på skolen, fordelt mellem ufaglærte, faglærte og akademikere. Det vil være svært umiddelbart at finde beskæftigelse til dem i tilfælde af en lukning.

Selvfølgelig har arbejdspladserne også betydning, men det jeg især synes er vigtigt det er at fastholde de værdier de frie skoler, herunder højskoler, kan være med til at bibringe. På landsmødet for et par uger siden vedtog vi nemlig en aktualitetsresolution der lyder således:

Værn om de frie skoler

De frie skoler – friskoler, efterskoler, højskoler – er grundlæggende dele af vores demokratiske kultur. At kunne danne frie skoler er en rettighed, som er sikret i grundloven. Det er en hjørnesten i den danske forståelse af frihedsrettighederne, at vi kan danne forpligtende fællesskaber og oprette frie skoler for vores børn og for os selv, og derved også fremme folkeoplysningen.

På de frie skoler trives mangfoldigheden og muligheden for større frihed i undervisningen. Blandt andet kan unge, som er kørt træt i deres uddannelse, her finde nye muligheder, opdage nye sider af sig selv og få succesoplevelser, som giver lyst til mere. De frie skoler rummer en del af svaret, når vi skal nå vores uddannelsesmålsætninger.

Gennem de sidste 10 år er vilkårene for de frie skoler imidlertid blevet stadigt mere trange. De frie skoler mødes med skærpede krav til oprettelse og undervisning med øget kontrol. Samtidig beskæres de økonomiske tilskud.

Nu har regeringen besluttet, at de frie skoler skal holde dobbelt for i den økonomiske krise. Regeringens finanslovsforslag for 2011 indeholder besparelser på 622 millioner kroner for de frie skoler over de næste tre år. Det vil medføre skolelukninger, og det vil medføre, at adgangen til de frie skoler bliver mindre fri.

Det Radikale Venstre vil arbejde for, at de frie skolers vilkår forbedres, således at børn, unge og voksne – fra alle samfundslag – også i fremtiden har adgang til de frie skoler.

Af personlige årsager er jeg desværre forhindret i at deltage i morgen, men har også sagt at jeg meget gerne tager mod en ny invitation. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


8 − = 7