Linda Kristiansen
ganske radikal
Region Sjælland med nyt liv

Linda Kristiansen brænder for det politiske arbejde – i 12 år har hun som en af de få unge været engageret i amts- og regionspolitik.

Nu stiller hun op som nummer to på den radikale liste til Regionsråd Sjælland fordi hun mener at der er brug for både fysiske og mentale hjertestartere. Der skal sættes gang i regionen, sikres liv – også i udkantsområderne.

”Regionerne er ofte udskældte og nu snakkes der igen meget om, at de skal nedlægges. Jeg er enig i at de ikke fungerer optimalt, men jeg synes at en nedlæggelse er den forkerte vej at gå. Vi skal i stedet kæmpe for øget regionalt selvstyre og blive langt bedre til at synliggøre arbejdet i regionerne” udtaler Linda Kristiansen og fortsætter ”Regionerne har mange opgaver. De driver en del sociale institutioner, er høringspart vedr. uddannelsernes placeringer, er ansvarlig for den tværregionale kollektive trafik og løfter en stor miljøopgave. Det er vigtige opgaver som jeg meget gerne vil være med til at tage ansvar for.”

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Linda Kristiansen vil arbejde for at uddannelserne nytænkes. Den store opgave med at få flere unge til at tage en uddannelse handler i høj grad om at få uddannelserne ud til de studerende. Derfor vil hun gerne prioritere at etablere studiemiljøer, hvor man i højere grad gør brug af fjernundervisning.

”Og så skal vi selvfølgelig have attraktive arbejdspladser i regionen, så vi både kan fastholde og tiltrække medarbejder. Vi står over for en stor udfordring med mangel på læger og sygeplejersker. Vi skal sikre nogle gode faglige miljøer og derfor må efteruddannelse være et indsatsområde. Og så skal vi lade vores medarbejdere arbejde med det, de er ansat til. Lad sygeplejerskerne tage sig af patienterne, HK’ere af papirerne og rengøringsassistenter af rengøringen.” – siger Linda Kristiansen.

Samarbejde er noget af det, der står allerhøjest på Lindas dagsorden. Helt oplagt er samarbejdet med Knud Munksgaard. ”Jeg tror at Knud og jeg kan opnå en synergieffekt sammen. Vi har hver vores styrker og slår vi dem sammen, så er jeg sikker på, vi vil være et suverænt team for Regionen. Men nok så vigtigt er samarbejdet internt i regionsrådet. Vi kommer længst og med de bedste resultater, hvis vi alle er med til at tage ansvar.”

YouTube-forhåndsvisningsbillede 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 9 = 11