Linda Kristiansen
ganske radikal
Patienternes førstevalg

syge1Den 23. april førstebehandlede Europaparlamentet et forslag, der sikre at enhver borger i EU, der ønsker det, skal kunne søge behandling i udlandet og få regningen dækket af sin nationale sygesikring op til det beløb, en tilsvarende behandling ville have kostet hjemme. Det er en stærk, vigtig og positiv forbedring af patientrettighederne, fordi en sådan beslutning sikrer den bedste behandling for den enkelte.

Vi skal imidlertid gøre alt for, at sygehusene i Region Sjælland ikke udsultes, fordi patienterne tager pengene fra sygehusene med til udlandet. Behandling i Region Sjælland skal fortsat være patienternes førstevalg. Sygehusstrukturen skal sikre, at alle borgere i Region Sjælland dels kan få hurtig adgang til en akut indlæggelse og dels få specialbehandling af komplicerede sygdomme på højeste lægelige niveau. Det skal vi bl.a. sikre ved at fokusere meget kraftigt på fastholdelse og rekruttering af fagligt personale. Vi skal sørge at få flere uddannelser inden for sundhedsområdet placeret i Region Sjælland. Vi skal også sørge for attraktive arbejdspladser med forskningsmiljøer, gode muligheder for kompetenceudvikling og tillid til fagpersonalets ekspertise. Vi skal have arbejdsglæden tilbage til personalet ved at stille færre krav til kontrol og formaliteter – kontakten med patienterne skal udvides.

Ved at tilbyde et sygehusvæsen af høj kvalitet kan vi også på europæisk niveau blive patienternes førstevalg og dermed fastholde ressourcer og ekspertise i regionen til gavn for borgerne.

(Læserbrev i Kalundborg Folkeblad 27. april 2009) 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 − 3 =

Categories: Region Sjælland