Linda Kristiansen
ganske radikal
Region Sjælland sammenligner transporttider, der ikke er direkte sammenlignelige

 

Rigshospitalets egen evaluering af akutlægehelikopteren dokumenterer, at man ved at køre regionens patienter til Roskilde Sygehus kan spare 30 afgørende minutter sammenlignet med helikopter til Rigshospitalet og hele 50 minutter, hvis patienter køres med ambulance.

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/samarbejde-og-indsatser/akut-ballonudvidelse/sider/akut-ballonudvidelse.aspx

Debatten om akutte ballon-udvidelser har kørt heftigt i den seneste tid og da jeg første gang fik præsenteret hvorfor Roskilde skulle have lov at udfører akut ballonudvidelse var hovedargumentet transport-tiden. Da jeg efter den mundtlige orientering studsede over den meget lange ekstra transporttid til Rigshospitalet kontra Roskilde, bad jeg om at få dette uddybet. Som dokumentation fik jeg tilsendt en powerpoint-præsentation, hvor bl.a. denne slide var en del af  indholdet:

Men den var jo igen bare en udokumenteret påstand, så jeg bad om jeg evt. kunne få et link til denne dokumentation eller et navn på vedkommende, så jeg selv kunne forfølge sagen. Det lod sig ikke gøre! Indtil forleden…

Jeg er ikke den eneste, der har sat spørgsmålstegn ved argumentationen, så forleden fik jeg et baggrundsnotat fra Region Sjælland, med kildeangivelse (Dansk Sundhedsinstitut: ”Akutlægehelikopter i Danmark”, DSI rapport 2012)! Jeg kigger selvfølgelig den rapport igennem som angives som den dokumenterede kilde til disse transport-tider, men kan ikke ud af den se at tiderne er direkte sammenlignelige, derfor skriver jeg til forfatterne bag undersøgelsen og spørger ind til disse transporttider. De sender mig videre til personen bag denne del af undersøgelsen og han har nu sendt mig det klare svar:

Er transporttiderne direkte sammenlignelige?

Svar: Nej.

Der er sikkert andre gode argumenter for at man gerne vil have lov at udføre akut ballonudvidelse i Roskilde – og dette er ikke et indlæg for eller imod akutte ballonudvidelser i Roskilde – men hvis nogle informationer fra Region Sjælland ikke er korrekte, så skaber det mistillid til øvrige informationer som Regionen bruger i deres argumentation – og det er trist.

—-

Opdatering: Der er blevet spurgt ind til hvordan tallene ikke er sammenlignelige og det er jo meget relevant, så her er lige to ekstra svar/spørgsmål:

Her er svaret på to andre af mine spørgsmål – måske det gør det klarere: 

Hvordan kan gennemsnitstiden med blå blink (og nogle gange mere direkte strækning!) vare længere tid end gennemsnitstiden uden blink og ind over Roskilde? 

Svar: Vi har ikke nogle tal, der støtter påstanden om, at det i gennemsnit tager 50 min længere at komme til Rigshospitalet end til Roskilde. Vi fandt, at tiden fra ekg forelå til ankomst på Rigshospitalets hjerteafdeling var under 104 minutter hos halvdelen af patienterne, der var mistænkt for blodprop i hjertet, hvis de blev kørt i ambulance, mens tiden fra kontakt til neurolog indtil ankomst i Roskilde var under 55 minutter hos halvdelen af de patienter, der var mistænkt for blodprop i hjernen, når de ankom med ambulance. Det er altså to helt forskellige grupper af patienter, og de anførte tider er ikke kun køretider. De kan altså ikke sammenlignes direkte.Er der forskel på hvordan behandlingen i ambulancen sker på de to sygdomme (kræver den ene f.eks. lidt roligere kørsel, fordi der behandles undervejs)? 

Svar: Der kan være forskel i behov for overvågning og ledsagelse, men det er nok kun en lille del af forklaringen. 

2 Comments to “Region Sjælland sammenligner transporttider, der ikke er direkte sammenlignelige”

 1. [...] er det så ny dokumentation? Nej, for det er lige præcis den rapport som jeg skriver om i indlægget fra i nat og hvis forfattere jeg rettede henvendelse [...]

 2. Anonym siger:

  Du har fuldstændig ret. Man sammenligner æbler og pærer og værst af alt, man gør det helt bevidst!

  I stedet burde man analysere hvorfor hjerteambulancen er så længe undervejs.
  Forklaringen er nok den enkle at man FØR start på kørslen til Rigshospitalet skal
  1: have lagt en kanyle i en blodåre.
  2: Sat elektroder på patienten og får overført et hjertekardiogram (EKG) til Rigshospitalet.
  3: Afventer tilbagemelding på at der er ST forhøjelse.
  SÅ kan man køre til Riget. (En såkaldt STEMI-patient).
  Er der ikke ST-forhøjelse på EKG’et kører man istedet til nærmeste medicinske afdeling.
  Problemet med denne strategi er blot at akutte hjertepatienter UDEN ST-forhøjelse skal udredes lokalt og mange af dem skal inden for få dage flyttes til hjertekarundersøgelse på typisk Roskilde.
  Men nogle af disse patienter (NSTEMI) har faktisk brug for enten ballonudvidelse / stent eller bypasskirurgi indenfor 72 timer.
  Læs evt. nedenstånede fra dansk cardiologisk selskab
  http://nbv.cardio.dk/aks
  Appendix 4 – nederst på sitet.

  SÅ ville man virkelig gøre noget for ALLE hjertepatienter, burde alle med AKS (Akut Koronar Syndrom) straks flyttes til en hjerteafdeling som kan tilbyde karundersøgelse og formentlig kirurgi.
  Tilsvarende gør man allerede med de patienter som mistænkes for blodprop i hjernen. En pæn portion af disse har ikke blodprop men en blødning og skal ikke i trombolysebehandling. Alligevel tager neurologisk afdeling i Roskilde imod disse patienter mhp akut CT-scanning af hjernen for at afklare om det er en blodprop eller en blødning.
  Tilsvarende burde man gøre med alle hvor der er mistanke om blodprop i hjertet.
  Sundhedsstyrelsen har faktisk i en vejledning -
  9056 af 8. februar 2010 – indskærpet landets læger at man skal indlægge alle patienter som på mindste måde måtte mistænktes for AKS. Desværre ikke med et krav om at det skal være på en anden som behersker hjertekarundersøgelser.

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


3 − 1 =