Linda Kristiansen
ganske radikal
Resolutionsforslag

Så har jeg fået udarbejdet forslag til resolutioner. Der skal bruges mellem 7 og 20 stillere. Er du medlem af Det Radikale Venstre og vil du gerne bakke op om forslagene, så send en mail til linda@ka-net.dk.

 

(Billedet er fra Det Radikale Venstres Landsmøde 2007)

Resolutionsforslag

 

Forslag

Det Radikale Venstre går ikke ind for et forbud mod køb og salg af seksuelle ydelser.

 

Begrundelse

Det Radikale Venstres politik bygger på frisind, mangfoldighed og retten til at bestemme over eget liv under ansvar for fællesskabet. Derfor kan Det Radikale Venstre ikke acceptere et forbud mod køb og salg af seksuelle ydelser, da et sådan forbud vil bryde med vores grundlæggende værdier.

 

Desuden ved vi fra erfaringerne med den svenske lov mod køb af seksuelle ydelser, at situationen for de udsatte prostituerede er blevet værre. De er nu udsat for større risiko i forbindelse med deres arbejde. Mange af de der tidligere solgte sex på gaden fortæller, at det nu er sværere at finde kunder dér, og at de derfor er nødt til at benytte sig af bagmænd.

Dokumentation: http://www.sans.nu/konsekvenser.htm

 

Forbuddet i Sverige har ikke mindsket antallet af prostituerede eller traffickingofre. Prostitutionens mørketal er dog forøget, og Politi og socialarbejdere udtaler at det opsøgende arbejde er blevet besværliggjort.

Dokumentation: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9843/2007-131-48.htm.

 

Kriminalisering af kunden har yderligere den konsekvens, at de ikke længere tør anmelde mistænkelige oplevelser eller tegn på trafficking. En anmeldelse vil nemlig afsløre kunden selv som kriminel.

Dokumentation: Undersøgelse af Don Kulick fra The University of New York http://www.salli.org/muistio/kulick.html

 

 

 

Forslag

Det Radikale Venstre ønsker at styrke indsatsen mod trafficking og mener at ofrene herfor skal have opholdstilladelse i Danmark.

 

Begrundelse

Politiet skønner, at der i Danmark er omkring 6000 prostituerede, og at de udenlandske prostituerede heraf udgør omkring 2500 af dem. Det er Rigspolitiets vurdering, at op til 5 % af disse er ofre for trafficking. Velfærdsministeriet har i februar 2008 videregivet en bedømmelse af, at Danmark gennem 2007 havde 250 udenlandske prostituerede, som muligvis kan være ofre for trafficking. Op mod 250 mennesker kan altså være ofre for trafficking inden for prostitutionsområdet.

Ofrer for trafficking bliver i dag sendt hjem til det land, de kommer fra efter 100 dage med risiko for at blive sendt af sted igen. Denne behandling af ofrene forhindrer en effektiv opklaring af sagerne, fordi ofrene ikke har et incitament til at angive bagmændene. Det er uacceptabelt. Derfor ønsker Det Radikale Venstre at ofrer for trafficking får opholdstilladelse i Danmark.

 

Dokumentation for antallet af ofrer for trafficking: http://www.politi.dk/da/servicemenu/baggrund/faq_kvindehandel01062007.htm

http://www.information.dk/154765  

 

 

Forslag

Det Radikale Venstre ønsker en øget og bedre social indsats i forbindelse med prostitution.

Den bør bygge på fordomsfrihed og forståelse. Der skal etableres let adgang til bedre og flere forskellige former for behandling af stof- og alkoholmisbrug. Der skal etableres nemmere adgang til sundhedstjek og rådgivning om sundhed og sikkerhed. Det skal etableres effektive handlingsplaner for personer, som ønsker at forlade branchen. Desuden skal den forebyggende indsats forbedres.

 

Begrundelse

Mange prostituerede opsøger ikke den hjælp de kan få brug for i forbindelse med deres erhverv, fordi de føler sig offergjort, fordømt og fremmedgjort. Desuden er tilbuddene ikke tilpasset målgruppen. De bør tages med på råd når etablering af tilbud sker. De bør blive spurgt hvad der er behov for og hvad der vil hjælpe.

 

Narkoprostituerede, der typisk ses på gadeplan, kræver en særlig social indsats, da deres problem er afhængighed af narkotika, hvorfor de er i en økonomisk og social situation som de ikke selv magter at komme ud af. 

 

Udtalelser på Sexarbejde.dk viser tydeligt, at man ikke kan generalisere om sexarbejdere. De ved, hvad de taler om. Det er deres liv, det handler om. Derfor skal man lytte til dem i debatten, ikke mindst vedr. forslag til forbedring af deres situation.

 

 

Forslag

Det Radikale Venstre vil arbejde for at prostitution bliver anerkendt som erhverv og at der bliver etableret en licensordning i samarbejde med sexarbejderne.

 

Begrundelse

Prostitution befinder sig i dag i et grænseområde. Det er ikke anerkendt som erhverv, men er dog skattepligtigt. Den manglende anerkendelse af erhvervet gør de prostituerede til en marginaliseret og skjult del af befolkningen, som er svær at nå. Vi ønsker ordnede forhold for de prostituerede. Derfor ønsker vi for det første, at prostitution anerkendes som erhverv, og dermed at de prostituerede får de samme rettigheder og den samme beskyttelse som andre på arbejdsmarkedet. For det andet ønsker vi at der gennem en licensordning kommer statslig kontrol med klinikker, bordeller og escortbureauer for at sikre ordentlige og trygge arbejdsforhold, videregivelse af forskellige rådgivningstilbud og mindske udnyttelsen af de prostituerede.

 

En licensordning skal udvikles i samarbejde med sexarbejdernes interesseorganisation (SiO), dels fordi det sikrer ordningens legitimitet, og dels fordi de kender behovet.

 

 

 

  

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


7 − = 6