Linda Kristiansen
ganske radikal
Resolutionsforslag – skriv til mig, hvis du vil være medstiller

RESOLUTIONSFORSLAG – RETSPOLITIK FORSLAG

trafficking

1: FORBYD SEXKØB HOS OFRE FOR TRAFFICKING

Det Radikale Venstre vil arbejde for at det bliver kriminelt at købe sex hos ofre for trafficking.

BEGRUNDELSE:

Der er mange der ønsker et generelt forbud mod sexkøb, men erfaringer fra Sverige viser at et forbud ikke hjælper dem som har behov for hjælp. Tværtimod bliver de som har allermest brug for hjælp skåret over en kam med dem som frivilligt har valgt at arbejde som prostituerede. Det mudre billedet og gør det sværere for socialarbejdere at komme ud med det opsøgende sociale hjælpearbejde og politiet bruger deres ressourcer på at gå efter købere, hvor vi mener de bør bruges på at gå efter bagmænd. Lad os fokusere på at hjælpe de personer, der har behov for hjælp.

FORSLAG 2: GIV OPHOLDSTILLADELSE TIL BEVISELIGE OFRE FOR TRAFFICKING

Det Radikale Venstre vil arbejde for at beviselige ofre for trafficking kan få permanent opholdstilladelse i Danmark.

BEGRUNDELSE:

I Belgien har de god erfaring med en model hvor man:

1. Ofrene for menneskehandel bliver fundet, de får information om deres rettigheder og tilbudt krisehjælp. Det er typisk politiet, som finder ofrene, og de belgiske politistyrker bliver jævnligt trænet til opgaven for at sikre, at ofrene bliver fundet. I tre specialiserede centre modtager ofrene både psykologisk støtte og hjælp samt medicinsk behandling.

2. Offeret får 45 dage, hvor hun kan beslutte sig for, om hun vil samarbejde med myndighederne om at knalde sine bagmænd og bryde med det kriminelle miljø. Gør hun det udløser det en opholdstilladelse på tre måneder, hvor hun blandt andet bliver tilbudt en midlertidig arbejdstilladelse. Her bliver der arbejdet intenst på at få ofrets rigtige historie frem og dokumentere den, så præcist som muligt.

3. Hvis offeret har afsløret sin bagmand og denne er blevet dømt samt en række andre forhold er på plads kan offeret få en permanent opholdstilladelse. I andre tilfælde kan offeret få forlænget sin opholdstilladelse et halvt år af gangen. Opholdstilladelse kan også gives, hvis anklageren har påvist, at der er tale om en person, der er blevet handlet, men at det ikke er muligt for offeret at identificere sig selv i Belgien.

I Danmark sender vi dem hjem efter 100 dage!

 

RESOLUTIONSFORSLAG – SKATTEPOLITIK FORSLAG

sundhedsforsikring

1: AFSKAF VIRKSOMHEDERS SKATTEFRADRAG FOR SUNDHEDSFORSIKRINGER

Det Radikale Venstre ønsker at stoppe virksomhedernes mulighed for fradrag til sundhedsforsikringer.

BEGRUNDELSE:

Skattefordelen ved private sundhedsforsikringer skævvrider sundhedsvæsenet og bør fjernes. De, som har privat sundhedsforsikring, får nogle unfair fordele. Skatteyderne er med til at finansiere, at nogle få kommer foran i hospitalskøen på bekostning af resten af befolkningen.

 

RESOLUTIONSFORSLAG – IT-POLITIK FORSLAG

Open Source

1: KOMPATIBLE JOURNALSYSTEMER

Det Radikale Venstre vil arbejde for at sundhedssektor, skoler og andre offentlige myndigheder skal bruge systemer som er kompatible med hinanden så journaler og andet data er tilgængeligt uafhængigt af placering.

BEGRUNDELSE:

På trods af at størstedelen af offentlige myndigheder i dag arbejder med digitale journaler, så er man stadig nødt til at sende papirjournaler frem og tilbage, fordi systemerne ikke er kompatible. Det bør være et krav at alle journalsystemer til brug i det offentlige skal være kompatibelt. Det vil spare både tid, resourcer og være godt for miljøet.

FORSLAG 2: P2P

Det Radikale Venstre vil arbejde for borgere kan agere lovligt ved eksempelvis køb af musik via p2p-tjenester.

BEGRUNDELSE: Musikere skal have mulighed for frit at distribuere deres musik. Der skal åbnes for ændringer i lovgivningen, så ordninger, hvor borgere, som udnytter P2P teknologi til denne distribution, mod betaling kan agere på lovligt grundlag.

FORSLAG 3: ELEKTRONISK OVERVÅGNING – RETSSIKKERHED

Det Radikale Venstre vil arbejde for at elektroniske spor maksimalt må gemmes i 1 år. Ingen må få adgang til materialet med mindre de har en dommerkendelse.

BEGRUNDELSE:

Vi erkender at der kan være behov for at kunne gå tilbage i folks færden og kommunikation, men kræver at det sker med retslig sikkerhed. F.eks. mener vi alle elektroniske spor maksimalt må gemmes i fem år. Ingen må få adgang til materialet med mindre de har en dommerkendelse. Samtidig bør der fastsættes en grænse for, hvor længe et sådant indgreb kan hemmeligholdes; den overvågede skal indenfor en fastsat årrække f.eks. 3 år have besked om overvågningen og hvilken myndighed der stod bag den.

FORSLAG 4: OPEN SOURCE

Det Radikale Venstre vil arbejde for at det offentlige forpligtes til at lade sine projekter (amanda, polsag og co.) levere som opensource i den udstrækning, der ikke er noget, som hindrer dette.

BEGRUNDELSE:

Det er positivt at det offentlige i højere grad bruger open Source, men for at holde udviklingen i gang bør Staten også aktivt medvirke til udviklingen heraf. Der er ingen grund til at statens projekter udvikles som propietær software. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


8 + 8 =