Linda Kristiansen
ganske radikal
Retten til statsborgerskab gælder også for handicappede

Verdens flagI 2006 fandt DRV på at fejre nye danske statsborgere og resultatet blev en fast statsborgerdag, hvor alle nye statsborgere kan komme ind på Christiansborg og blive ønsket tillykke. Og det er blevet et tilløbsstykke :-)

Som dansk statsborger har man ret til at arbejde i staten, ret til vedvarende hjælp fra staten og uddannelsesstøtte og ret til beskyttelse fra staten. Man har både stemmeret og er valgbar. I det demokratiske Danmark har vi også ret til både at forvente og at kræve statens beskyttelse af vores personlige friheder; herunder ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, religions- og trosfrihed.

Statsborgerskab har stor betydning for alle – også handicappede. Ugens artikel handler netop om retten til statsborgerskab.

Og lad mig lige knytte til: Jeg har ingen problemer med dobbelt statsborgerskab.

Artikel 18

Retten til at færdes frit og til statsborgerskab

  1. Deltagerstaterne skal anerkende retten for personer med handicap til at færdes frit og frit at vælge deres opholdssted samt til statsborgerskab på lige fod med andre, herunder ved at sikre, at personer med handicap:a) har ret til at erhverve og skifte statsborgerskab og ikke vilkårligt eller på grund af handicap fratages deres statsborgerskab,

    b) ikke på grund af handicap fratages deres mulighed for at erhverve, besidde og anvende dokumentation for deres statsborgerskab eller andre identitetspapirer eller for at anvende relevante procedurer som indvandringsprocedurer, der måtte være nødvendige for at lette udøvelsen af retten til at færdes frit,

    c) har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder deres eget,

    d) ikke vilkårligt eller på grund af handicap berøves retten til at indrejse i deres eget land.

  2. Børn med handicap skal registreres umiddelbart efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn, ret til at opnå et statsborgerskab og, så vidt muligt, ret til at kende og blive passet af deres forældre.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


1 + 3 =