Linda Kristiansen
ganske radikal
Risikosituationer og humanitære nødsituationer

Ugens artikel handler om hvordan deltagerstaterne har forpligtet sig til at beskytte handicappede i risikosituationer:

Artikel 11

Risikosituationer og humanitære nødsituationer

Deltagerstaterne skal i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder den humanitære folkeret og de internationale menneskerettigheder, træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre personer med handicap beskyttelse og sikkerhed i risikosituationer, herunder væbnede konflikter, humanitære nødsituationer og naturkatastrofer.

Men også i hverdagen burde Danmark overholde menneskerettighederne! I dag har Anne Marie Geisler Andersen og jeg et indlæg i Kristelig Dagblad om hvordan vi mener Regeringen svigter deres forpligtelse. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 4 = 6