Linda Kristiansen
ganske radikal
Så er listen på plads – og det er en rigtig rigtig god liste :-)

I dag har vi været til opstillinsgmøde for at få listen på plads til Regionsrådsvalget. Det har været en lang og spændende dag - og med et rigtig godt resultat. Jeg blev nummer to på listen efter Knud Munksgaard – og jeg tror at vi kan supplere hinanden rigtig godt.

Her er listen:

 1. Knud Munksgaard
 2. Linda Kristiansen
 3. Jesper Lund
 4.  Lars Hoppe Søe
 5. Zenia Stampe
 6. Ingelise Hansen
 7. Tyge Birk
 8. Gudrun Møller
 9. Ali Yavuz
 10. Jeppe Trolle
 11. Robin de Nijs
 12. Kim Pagels

I kan se min tale her: 

YouTube-forhåndsvisningsbillede 

Og læse den her:

Tale ved opstillingsmøde d. 3. maj 2009 i Næstved

Inden 2014 vil mere end en fjerdedel af regionens praktiserende læger være gået på pension! 

Region Sjælland har den kedelige rekord at have det laveste uddannelsesniveau i landet!

I dag er der ca. 2.500 ubesatte sygeplejestillinger – om 6 år forventes tallet at være 7.000!

Det er tre meget konkrete, meget triste fakta.

Og det er ikke i orden.

Det skal vi have ændret! 

Vi skal kæmpe med næb og klør og sammen med de praktiserende læger for at fastholde og rekruttere. Vi kan ikke være tjent med at have borgere der ikke har en praktiserende læge.

Region Sjælland skal være den Region, de medicinstuderende nævner når man spørger dem, hvor de drømmer at om arbejde

 • Vi skal sikre en lægevagtordning så alle kan få lægehjælp døgnet rundt
 • Vi skal tilbyde kvalificeret efter- og videreuddannelse
 • Vi skal sikre at alle vores borgere har adgang til egen læge

At vi har rekorden i laveste uddannelsesniveau synes jeg heller ikke er i orden. Vi skal her i regionen tilstræbe at alle unge får en uddannelse. Uddannelse skaber muligheder – og jeg ønsker at vores unge skal have muligheder. Uddannelse skaber også arbejdskraft. Og vi mangler arbejdskraft – særligt inden for visse områder – og det er her vi i særdeleshed skal fokusere. Vi skal have flere ansøgere til sundheds- og læreruddannelserne.

 • Vi skal tænke kreativt og ikke være bange for f.eks. at bruge e-læring i højere grad
 • Vi skal have uddannelse ud til yderområderne
 • Vi skal have vendt statistikken

Der er 2.500 ubesatte sygeplejestillinger på landsplan – om 6 år 7.000! Allerede nu er der kamp om sygeplejerskerne Regionerne imellem. Og selvfølgelig løses dette problem ikke bare ved at ”kuppe” sygeplejersker fra de andre regioner – der skal en kæmpe uddannelsesindsats til. Men det ændrer ikke på situationen her og nu. Vi er nødt til at gøre det attraktivt at arbejde i Region Sjælland. Både nu, men også i fremtiden. Jeg er overbevist om at hvis vi tør tage springet, tør vise tillid til vores medarbejdere, så vil vi få bedre og gladere medarbejdere. Og bedre og gladere borgere.  

 • Vi skal være den Region i landet som kendes for faktisk at ville og turde afbureaukratisere
 • Vi skal ansatte HK’ere til papirarbejdet, så sygeplejerskerne kan tage sig af plejen
 • Vi skal være foregangsregion og skabe den bedste offentlige arbejdsplads og den bedste behandling af borgerne

Som spidskandidat vil jeg ikke blot kæmpe for disse tre sager – jeg vil kæmpe for Det Radikale Venstre, For Region Sjælland og for at få vendt udviklingen.

Med mig i Regionsråd Sjælland vil borgerne se, at Det Radikale Venstre gør en forskel. Jeg har boet og arbejdet i regionen igennem mange år, og kender derfor både regionen som borger, som politisk engageret og som arbejdsplads.

 • Jeg vil i langt højere grad synliggøre regionspolitikken
 • Jeg vil gøre regionen vedkommende og nærværende
 • Jeg vil gøre regionen meget mere radikal!

Vi kan kun bevare Det Radikale Venstres indflydelse på lang sigt, hvis vi hele tiden gør opmærksom på regionens betydning for folks hverdag.

 Stem på mig som det sikre og synlige valg.  

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 5 = 12