Linda Kristiansen
ganske radikal
Sagens kerne

Hermed en lille opsamling på hvori uenigheden mellem Regeringen og jeg ligger – for hvis man bare læser pressen mm. så kan man nemt glemme sagens kerne, fordi uenigheden i sig selv desværre er mere interessant.

Straffelovrådet kom i slutningen af 2012 med deres betænkning om seksualforbrydelser. Heri anbefaler de (blandt mange anbefalinger) at afkriminalisere mellemmandsvirksomhed, der ikke udnytter andres prostitution. Forslaget handler alene om at afkriminalisere de personer, som frivillige “prostituerede bruger som hjælp og beskyttelse”. Personer, der udnytter prostituerede f.eks. ved “at de modtager en uforholdsmæssig høj betaling for deres arbejde” skal fortsat kunne straffes (se Straffelovrådets betænkning s. 546).

Justitsministeriet har nu på baggrund af denne betænkning fremsat et lovforslag, hvori de har lyttet til flere af Straffelovrådets anbefalinger – dog er der nogle enkelte undtagelser, heriblandt at de ikke vil afkriminalisere mellemmandsvirksomhed, der ikke har til hensigt at udnytte prostituerede. Som de skriver i det fremsatte lovforslag:

Justitsministeriet finder dog ikke grundlag […] for at ophæve den eksisterende kriminalisering af at optræde som mellemmand ved andres prostitution, da det vil kunne sende et forkert signal.” (se 7.2.4) I stedet vælger Regeringen at skærpe denne kriminalisering.

Men hvad er det for et signal at sende prostituerede? Det svarer til at sige ”Kære Prostituerede, vi ved godt dette ikke hjælper jer, faktisk blot gør jeres situation værre, men vi har vurderet at befolkningen vil misforstå det, så desværre…”.

Derudover synes jeg også det havde været på sin plads at Justitsministeriet i dette lovforslag havde præciseret hvilken form for mellemmandsvirksomhed det handler om – præcis som Straffelovrådet har gjort det. Der er jo ret stor forskel på hvordan man opfatter et forslag om at ”afkriminalisere mellemmandsvirksomhed” og et forslag om at ”afkriminalisere mellemmandsvirksomhed, der ikke udnytter andres prostitution”.

Sagens kerne er altså at jeg synes Regeringen svigter. I flere år har debatten handlet om at vi skulle hjælpe de prostituerede, der har brug for hjælp. Nu gør vi dem mere udsatte og isolerede! Og det synes jeg Regeringen bør komme med en forklaring på. 

2 Comments to “Sagens kerne”

  1. Mikael T siger:

    Sagens kerne er vel, et flertal i regeringen ikke VIL acceptere prostitution, og så bliver politik og argumenter indrettet derefter. Det er vel nok det mest følelsesladede emne i dagens Danmark, så det er vel bare skønne spildte kræfter, at håbe på, at folk skal forholde sig til argumenter og kendsgerninger, som ikke afspejler deres eget synspunkt. Og det er vel også derfor, at vi Radikale IKKE lytter til de prostituerede.

  2. Lars V siger:

    Du har min fulde støtte og opbakning i denne sag.

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


2 + 2 =