Linda Kristiansen
ganske radikal
Slip fordommene
Kampagneplakat: Slip fordommene

Tryk på billedet for at se plakaten i stor

Ugens artikel fra FN’s Handicapkonvention handler om Lighed og ikke-diskrimination. Om hvordan deltagerstaterne skal anerkende og fremme lighed.

Jeg vil i den anledning benytte lejligheden til at gøre opmærksom på at det ikke kun er deltagerstaternes ansvar, men vores alles ansvar, at gøre hvad vi kan for øget lighed og anerkendelse.

I øjeblikket kører Danske Døves Landsforbund en kampagne, for at få os til at slippe nogle af vores ”hverdags”fordomme. Fordomme, som vi måske ikke lige tænker over at vi har, men som alligevel er med til at bremse os fra at tage kontakt.

Der er lavet nogle super fede plakater og gode faktaark til denne kampagne. Det kan alt sammen findes på www.slipfordommene.dk. Du kan også være med til at gøre opmærksom på kampagnen ved at melde dig ind i facebook-gruppen.

Artikel 5

Lighed og ikke-diskrimination

  1. Deltagerstaterne anerkender, at alle er lige for loven, og at alle uden nogen form for diskrimination har ret til lige beskyttelse og til at drage samme nytte af loven.
  2. Deltagerstaterne skal forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og skal sikre personer med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse imod diskrimination af enhver grund.
  3. Med henblik på at fremme lighed og afskaffe diskrimination skal deltagerstaterne tage alle passende skridt til at sikre, at der tilvejebringes rimelig tilpasning.
  4. Særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at fremskynde eller opnå reel lighed for personer med handicap, anses ikke for diskrimination i henhold til denne konvention.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


2 + = 11