Linda Kristiansen
ganske radikal

Brugerbetaling og lige adgang er to ulige størrelser. Jeg er flere gange blevet mødt med argumentet, at hvis brugerbetalingen er indkomstreguleret, så vil det ikke ændre på den lige adgang, men så forenklet kan regnestykket ikke gøres op. Udgifter til mad, bolig osv. er jo ikke indkomstreguleret, så en procent af en højtlønnets indkomst vil […]

I går havde Bedre Psykiatri arrangeret et valgmøde for Regionskandidater – et vigtigt vigtigt valgmøde. Alle partier havde sendt den kandidat fra listen, som havde mest fokus på psykiatrien, så det gjorde jo at panelet var virkelig engageret. Og der var også bred enighed langs bordet om vigtigheden af fokus på psykiatri-området, pårørende, mangel på […]

Mit navn er Linda Kristiansen og jeg er kandidat til Regionsråd Sjælland for Radikale Venstre. Hvis jeg bliver valgt til Regionsrådet vil min løn efter skat være cirka 30.000 kroner det første år. Politik handler for mig om at hjælpe andre mennesker, jeg har derfor valgt at vælgerne kan hjælpe mig med at fordele de […]

For ca. et halvt år siden fik det danske Folketing mulighed for at give sexarbejdere bedre vilkår – helt i tråd med anbefalingerne fra straffelovrådet. Men desværre fravalgte vores politikere dette. Det er ikke nogen hemmelighed at jeg simpelthen ikke forstod dette fravalg og jeg efterlyste også gentagne gange argumenter herfor. En af de ting […]

Jeg er normalt ikke tilhænger af forbud – men jeg synes heller ikke det er ok at tage beslutninger vedr. børns kroppe, der alene er baseret på religiøse beslutninger. Jeg kan acceptere at forældre vælger at lade deres børn døbe, fordi det ikke har fysiske konsekvenser for barnet fremover. Beslutter barnet på et senere tidspunkt […]

Efter en masse “sådan er det bare!”-svar på mit spørgsmål om hvorfor det tager 49 minutter længere at komme til Rigshospitalet kontra Roskilde, er det endelig lykkedes mig at få forklaring på én faktor, der kan have en afgørende betydning: Skal man til Rigshospitalet, kører man nogle gange en omvej, for at samle en sygeplejerske […]

Mit skriv har tilsyneladende affødt en reaktion – i hvert tilfælde kom der en ny nyhed på Region Sjællands hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Dokumentation-for-tidsbesparelse-ved-ballonudvidelser-p%C3%A5-roskilde-sygehus.aspx Men er det så ny dokumentation? Nej, for det er lige præcis den rapport som jeg skriver om i indlægget fra i nat og hvis forfattere jeg rettede henvendelse til… Og istedet for at forholde […]

  Rigshospitalets egen evaluering af akutlægehelikopteren dokumenterer, at man ved at køre regionens patienter til Roskilde Sygehus kan spare 30 afgørende minutter sammenlignet med helikopter til Rigshospitalet og hele 50 minutter, hvis patienter køres med ambulance. http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/samarbejde-og-indsatser/akut-ballonudvidelse/sider/akut-ballonudvidelse.aspx Debatten om akutte ballon-udvidelser har kørt heftigt i den seneste tid og da jeg første gang fik præsenteret […]

I fredags blev L141 1. behandlet – det er lovforslaget om seksualforbrydelser. Selve behandlingen løb rimelig fredeligt, da forslaget er meget bredt og det kan være noget af en udfordring at kommentere alle del-elementer i en 5 minutters ordførertale. Men én tale skilte sig markant ud fra de andre og den kræver simpelthen at blive […]