Linda Kristiansen
ganske radikal
Socialministeriet har lavet 5 film om FN’s handicapkonvention

Socialministeriets logoJeg er ikke ene om at mene at handicapkonventionen skal kendes af alle. F.eks. har Socialministeriet nu fået lavet oversættelser af konventionen, der er målrettet forskellige handicapgrupper, samt produceret fem små film om konventionen. Det synes jeg er en glimrende idé.

I kan læse Socialministeriets nyhed her og her kan I se 5 film om konventionen

Artikel 31

Statistik og dataindsamling

  1. Deltagerstaterne forpligter sig til at indsamle passende oplysninger, herunder statistiske og forskningsmæssige data, således at de kan formulere og gennemføre politikker, som udmønter denne konvention i praksis. Indsamlingen og ajourføringen af disse oplysninger skal:a) overholde de lovbestemte beskyttelsesmekanismer, herunder lovgivning om databeskyttelse, til at sikre fortrolig behandling af oplysningerne samt respekt for privatlivet for personer med handicap,b) overholde internationalt accepterede standarder for beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt etiske principper ved indsamling og brug af statistiske oplysninger.
  2. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med denne artikel, opdeles og anvendes til at bidrage til vurderingen af deltagerstaternes overholdelse af deres forpligtelser i medfør af denne konvention samt til at identificere og tage hånd om de barrierer, som personer med handicap møder ved udøvelsen af deres rettigheder.
  3. Deltagerstaterne skal påtage sig ansvaret for at udbrede disse statistikker og sikre, at de er tilgængelige for personer med handicap og andre.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


7 − 6 =