Linda Kristiansen
ganske radikal
Socialt udsatte børn

Oprettet af Linda 2007-10-11 22:26
Vi er altså nødt til at relancere vores udspil “Børn for alt i verden“. Og så skal vi have tillidsreformen igennem. Det er skræmmende at blive ved at få sådan noget læsestof i mailboksen:http://www.sfi.dk/graphics/SFI/Pdf/Rapporter/2007/0725_Socialtudsatte.pdf

Her kommer bitte små citater fra resuméet som en lille appetitvækker:

“Pædagogernes viden om teoretiske forståelser af socialt udsatte børn er begrænset.”

“Når pædagogernes viden er så praksisbundet, kan det bl.a. skyldes,
at de i deres uddannelse tilsyneladende ikke får nogen sammenhængende
viden om dette område.”

“Endelig viser den gennemgang, vi har foretaget af et mindre udvalg
af kommunale handlevejledninger, at disse for alle praktiske formål
giver pædagogerne viden om de lovgivningsmæssige og regelstyrede
forhold på området – indberetningspligt, tavshedspligt osv. Der er dog
ingen af dem, der referer til den forskningsbaserede pointe om, at det
formentlig især er den langvarige belastning af flere forhold, der er vigtig
at være opmærksom på.” 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 6 = 9