Linda Kristiansen
ganske radikal
Stop for bevilling af social tolk med øjeblikkelig virkning

Forestil dig, at du skal til læge og ikke kan forstå hvad han siger. Forestil dig at din far er død og du ikke kan forstå hvad præsten siger. Forestil dig, at du skal til jobsamtale og du ikke kan kommunikere med din forhåbentlig kommende arbejdsgiver. Forestil dig, at du har et godt bijob, du ikke længere kan passe, fordi du ikke kan kommunikere med dine klienter.

Det er nogle af konsekvenserne af at Velfærdsministeriet har bedt Center for døve indfører bevillingsstop med øjeblikkelig virkning til det sociale tolkeprojekt!

Velfærdsministeriet har bedt Center for Døve om at indføre midlertidigt bevillingsstop i Det Sociale Tolkeprojekt.
Det sker med baggrund i, at den økonomiske bevilling for 2008 er tæt på at være opbrugt.
Det Sociale Tolkeprojekt har for 2008 fået bevilget 13 mio. kr.
Stadig stigende efterspørgsel efter socialtolkning betyder, at denne bevilling ikke er tilstrækkelig.
I 2007 er der sket en stigning i tolketimeantallet på 45% sammenlignet med 2006. Denne stigning forsætter i 2008.
Det Sociale Tolkeprojekt har i 2007 fået bevilget 21,9 mio. kr. Bevillingen for 2008 er på 13 mio. kr.
” (http://www.cfd.dk/cfd.aspx?id=641

Lad os snarest sikre, at døve igen har lige muligheder for at få en hverdag til at hænge sammen. Lad os få sikret det sociale tolkeprojekt – hellere i dag end i morgen. Det haster. 

Leave a Comment to “Stop for bevilling af social tolk med øjeblikkelig virkning”

 1. Her følger lige en liste med hvad det sociale tolkeprojekt plejer at dække – forestil dig at skulle mangle muligheden for at kommunikere i disse situationer!

  Sundhed:
  • Læge, speciallæge og tandlæge
  • Psykolog og psykiater
  • Zoneterapi
  • Kiropraktorbehandling
  • Alternativ behandling

  Sociale Aktiviteter:
  • Private begivenheder: Familiefester, reception, jubilæer, bryllup m.m.
  • Mødregruppe og legestue
  • Forældremøder, bestyrelsesarbejde og andre aktiviteter i private børnepasningsordninger og skoler
  • Møder i handicaporganisationer samt andre organisationer og foreninger
  • Møder i vælgerforeninger og deltagelse i andre politiske arrangementer
  • Møder i grundejer- og beboerforeninger
  • Fritidsaktiviteter

  Undervisning:
  • Køreskoleundervisning (bil og motorcykel)
  • Folkeuniversitet
  • Aftenskole

  Arbejdsmarked:
  • Møder med fagforeninger og A-kasser
  • Frivilligt arbejde

  Kultur:
  • Teater- og biografforestillinger
  • Rundvisning på museum, byvandringer m.m.

  Kirke:
  • Gudstjeneste, barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelse m.m.
  • Andre kirkelige arrangementer
  • Menighedsrådsarbejde

  Ret:
  • Advokathjælp
  • Civile retssager
  • Skilsmissesager
  • Fogedret

  Andre:
  • Rådgivning hos bank, pensionskasse, forsikringsselskab, revisor m.m.
  • Større private indkøb, der kræver vejledning/rådgivning
  • Oplysnings- og informationsvirksomhed, f.eks. tolkning af ansøgningskemaer og brugervejledninger
  • TV-tolkning for døvblinde

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 1 = 5