Linda Kristiansen
ganske radikal
Stop hetzen

Så er tiden kommet til sidste artikel i FN’s Handicapkonvention. Da jeg for et år siden startede dette projekt havde jeg nok håbet, at dette indlæg skulle have været et skulderklap til Danmark – i hvert tilfælde havde jeg ikke forventet, at det skulle blive en invitation til et stormøde med overskriften “STOP HETZEN“.

Jeg ved godt, at vi har (haft) finanskrise og at kommunerne er økonomisk pressede, så livremmen bliver spændt ind på alle områder – også handicap- og socialområdet. Men når Dansk Folkeparti, som gerne vil betragtes som dem der tager hånd om de svageste, kan finde 270 millioner til øget grænsekontrol, så kan jeg ikke forstå hvordan vi kan tillade at der uge efter uge kan læses den ene triste historie efter den anden.

Men desværre er vi kommet derud hvor der er behov for at sige “Stop Hetzen” – og derfor håber jeg at så mange som muligt vil bakke op om dette arrangement.

Politikere hetzer mennesker med handicap og socialt udsatte

DH har i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen for Sociale Netværk, HK Kommunal, Socialpædagogerne og FOA inviteret til stormøde den 1. juni 2011. Læs pressemeddelelse og invitation her.

KL hænger handicappede og udsatte ud som udgiftstunge gøgeunger. Bredt initiativ med Danske Handicaporganisationer i spidsen går nu til modangreb.

Det er ren hetz, når handicappede og socialt udsatte får skylden for kommunernes dårlige økonomi. Det mener Danske Handicaporganisationer.

Frygten er, at hetzen fører til, at kommunerne får sat Folketinget ud af kraft.

”Debatten har kørt på ekstreme eksempler, som skaber et fordrejet billede af virkeligheden. På den baggrund forsøger kommunerne at gennemføre en markant svækkelse af både serviceloven og borgerens retssikkerhed ,” siger Stig Langvad, som er formand for Danske Handicaporganisationer.

Han peger på, at Kommunernes Landsforening kræver afskaffelse af klagemuligheder og større muligheder for at skære ned på handicapområdet. Men det truer udsatte grupper, mener både brugerorganisationer, interesseorganisationer og fagforeninger. Derfor er de gået sammen om at sige nej til hetzen mod de mennesker, der har et stort behov for hjælp og støtte. De deltagende organisationer er Danske Handicaporganisationer, Socialpædagogerne, Foreningen Det Sociale Netværk, HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og FOA.

”Der er flere, der har brug for hjælp. Men det er afgørende at huske, at der bag hvert eneste tal i den statistik gemmer sig et rigtigt menneske, som ikke får et værdigt liv uden den hjælp,” siger formand for FOA Dennis Kristensen

”Vi har længe set tegn på, at kommunerne vil være helt frit stillede til at handle efter forgodtbefindende, når det kommer til behandlingen på det specialiserede sociale område. Og det er dybt bekymrende også for de ansatte i kommunerne.” siger Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

For at sætte fokus på hetzen og de forhandlinger der lige nu er i gang mellem KL og finansministeren indkalder organisationerne til stormøde den 1. juni kl. 13-16 på Hotel Nyborg Strand. Her vil man fremlægge borgernes og de ansattes side af debatten.

Talere på mødet er:

Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening

Palle Simonsen, Foreningen Det Sociale Netværk

Stig Langvad, Formand Danske Handicaporganisationer

Benny Andersen, Formand Socialpædagogerne

Claus Gahrn, Næstformand HK Kommunal

Jakob Sølvhøj, formand for pædagogisk sektor FOA

Artikel 50

Gyldige tekster

De arabiske, kinesiske, engelske, franske, russiske og spanske sprogudgaver af denne konvention har lige gyldighed.

Til bekræftelse heraf har de undertegnende befuldmægtigede, der af deres respektive regeringer er behørigt bemyndiget hertil, undertegnet denne konvention.

PS: Stafet

Som jeg også tidligere har nævnt, så lukker denne blog ikke! I stedet vil jeg fortsætte med at skrive indlæg om handicappolitik, men også se om ikke vi kan få lavet en stafet. Har du et forslag til hvem jeg skal bede om at ovrtage stafetten og skrive næste indlæg, så skriv en kommentar eller send en e-mail til x@lindakristiansen.dk. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 + 8 =