Linda Kristiansen
ganske radikal
Sundhed

Førstehjælps-taskeI disse dage er der meget debat om virksomheders mulighed for at tegne fradragsberettigede sundhedsforsikringer til deres ansatte.

Jeg har intet problem med at virksomheder forsikre deres ansatte, men jeg har et problem med at det gøres på statens regning. Det er en skævridning af vores samfund og vi risikerer at få et sundhedsmæssigt a- og b-hold. Det ønsker jeg ikke.

F.eks. kan man i dag læse på DR at blindes helbred ikke er lige så godt som seendes. Og sammenholdt med at der gennemsnitligt er færre blinde på arbejdsmarkedet, så kan man godt sætte spørgsmålstegn ved om den fradragsberettigede forsikring er fornuftig!

Artikel 25

Sundhed

Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimi­nation på grund af handicap. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap har adgang til sundhedsydelser, som tager hensyn til køn, herunder sundhedsrelateret rehabilitering. Deltagerstaterne skal i særdeleshed:

  1. give personer med handicap det samme udbud af sundhedsydelser og -ordninger af samme kvalitet og standard gratis eller til en overkommelig pris, som gives til andre, herunder inden for seksuel og forplantningsmæssig sundhed samt gene­relle folkesundhedstilbud,
  2. give de sundhedsydelser, som personer med handicap specifikt har brug for på grund af deres handicap, herunder tidlig udredning og indgriben, hvor det er hensigtsmæssigt, samt tilbud med sigte på at minimere og forebygge yderligere handicap, herunder blandt børn og ældre,
  3. give disse sundhedsydelser så tæt som muligt på folks lokalsamfund, herunder i landdistrikter,
  4. kræve, at sundhedsfagligt personale yder pleje af samme kvalitet til personer med handicap som til andre, herunder på grundlag af frit afgivet og informeret samtykke, ved gennem uddannelse og udbredelse af kendskabet til etiske standarder for offentlig og privat sundhedspleje bl.a. at øge bevidstheden om de menneskerettigheder, den værdighed og autonomi og de behov, som personer med handicap har,
  5. forbyde diskrimination af personer med handicap i forbindelse med sygeforsikringer og livsforsikringer, som skal tilbydes på retfærdige og rimelige vilkår, når sådanne forsikringer er tilladt efter national ret,
  6. forebygge diskriminerende nægtelse af sundhedspleje eller sundhedsydelser eller af mad og drikke på grund af handicap.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


3 + = 4