Linda Kristiansen
ganske radikal
TAG ANSVAR for Danmark

Det danske samfund skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstres politik tager derfor afsæt i tre grundlæggende værdier: Frihed, fællesskab og frisind. Vi vil have friheden til at handle, fællesskabets varme og frisindets mangfoldighed.

Danmark vinder indflydelse ved at være internationalt engageret. Vi tror på mulighederne i det globale fællesskab.

Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre en bæredygtig fremtid og en stærk og åben kultur.

Økonomisk ansvarlighed

God økonomi er et middel til at sikre, at vi kan videreudvikle et samfund med udgangspunkt i vores grundlæggende værdier og med velfærd og muligheder for alle. Hvis vi fortsætter udviklingen med stigende gældsætning og lav vækst, vil vi komme til at gå på kompromis med vores værdier og mål.

Radikale Venstre vil handle i tide for at sikre vores værdier og mål, også når det kræver vidtgående beslutninger. En dårlig økonomi går altid udover de mest sårbare og udsatte mennesker. Derfor ønsker vi reformen af efterløn og pensionsalder gennemført. Og vi vil gennemføre nye reformer af beskæftigelse, skat og international rekruttering. Vi vil gøre op med skattestoppet og om fire år endelig standse skattelettelserne til især de mest velhavende boligejere og i stedet lette skatten på arbejde. Vores børn og børnebørn skal vide, at vi tager ansvar for økonomien.

En stærkere folkeskole

Radikale Venstre ønsker at styrke folkeskolen, så eleverne både lærer at læse, skrive og regne og at samarbejde og bruge deres nysgerrighed og viden kreativt. En stærk grunduddannelse er forudsætningen for at kunne klare sig gennem en ungdomsuddannelse. Undervisningen skal ske i et forpligtende fællesskab baseret på elevernes behov, lærernes faglighed og samarbejde mellem skole og forældre. Alle børn har ret til undervisning, der tilgodeser deres behov. Radikale Venstre er garanten for en folkeskole, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab går hånd i hånd. Folkeskolen skal skabe hele og stærke medborgere.

Fundamentet for en god skolegang lægges i børnenes hverdag i gode daginstitutioner.

En ordentlig udlændingepolitik

Der er brug for en ordentlig udlændingepolitik i Danmark, som sikrer borgernes rettigheder, fremmer integrationen og gør det danske samfund attraktivt for kvalificeret arbejdskraft, og samtidig forhindrer tvangsægteskaber og illegal indvandring. Danskere skal kunne bo i Danmark, også når de er gift med en udlænding. Og vi vil sikre ordentlige forhold for asylansøgere. Børnefamilier skal højst bo i et asylcenter i 6 måneder.Vi har et ansvar.

Radikale Venstre er garanten for et åbent og tolerant samfund.

En ny regering

Danmark har brug for nyt politisk lederskab med fokus på reformer. Et lederskab, som sikrer et levende og stærkt demokrati, et virksomt civilsamfund og et samarbejdende og åbent folkestyre. Vi vil af med papir og kontrol til fordel for mere tillid og frihed til at løse velfærdssamfundets kerneopgaver. Vi vil kæmpe for muligheder for alle og frihed til at gribe dem.

Dette valg skal være et opgør med kontrakt og blokpolitikken. Der er behov for en regering, der kan samarbejde bredt.

Derfor peger vi på Helle Thorning-Schmidt som kommende statsminister. Radikal regeringsdeltagelse forudsætter et regeringsgrundlag, der sikrer klare reformer for økonomi, uddannelser, arbejdsmarked, miljø og klima, retspolitik, integration og fremmer en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik, som sikrer at Danmark opfylder sine internationale forpligtelser.

Radikale Venstre er klar til at tage ansvar.

 

Vedtaget af Radikale Venstres udvidede Hovedbestyrelse 28. August 2011 

1 Comment to “TAG ANSVAR for Danmark”

  1. ValgUpdate 2 siger:

    [...] søndags vedtog vi en fantastisk valgudtalelse – særligt glad er jeg over at ordet frisind kom med. Jeg kan kun anbefale at man læser den – [...]

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 + 4 =