Linda Kristiansen
ganske radikal
Tale til Ringsted Sommerfest 2007

Oprettet af Linda 2007-08-19 22:36

Blog Image

Jeg har valgt tre hovedområder, jeg vil fører valgkamp på:

Sundhed-, økonomi- og socialpolitik.

Inden for sundhedspolitik vil jeg fokusere på at vi skal blive bedre til at tænke langsigtet og få skabt et sundhedsvæsen i topklasse.

Inden for økonomipolitik vil jeg sætte lidt fokus på den grønne skattereform.

Og inden for socialpolitik er det tillidsreformen der er mit kernepunkt.

I dag vil jeg så komme med et kort oplæg om tillidsreformen og hvorfor den er så vigtig.

Alle plejehjem skal have tre tilsyn om året (ca. 1100) og efter hvert besøg skal der udarbejdes en tilsynsrapport som sendes i høring hos ældrerådet og bruger- og pårørenderådet. I alt skal der altså udarbejdes mere end 3.000 rapporter

Hjemmesygeplejersken skal udover patientjournaler afgive en skematisk indberetning om sit arbejde til kommunen (Sundhedsstyrelsen har centralt udarbejdet særlige retningslinier for denne indberetning). På baggrund heraf skal kommunen udarbejde en yderligere beretning som indsendes til sundhedsstyrelsen

I folkeskolen skal der føres detaljerede fraværslister dagligt. Disse indsendes ved hver anden måneds begyndelse til de kommunale skolemyndigheder. (og her ender de nok bare i et ringbind…)

Lærerne skal udarbejde både elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan til hver enkelt elev. Dette er en meget stor skriftlig byrde for den enkelte skolelærer, som tager enormt meget tid fra den egentlige undervisningstid. Udarbejdelsen af tre ”planer” kan hurtigt blive noget der bare skal overstås, og en ”procedure” der bare følges uden at skelne til den enkelte elevs behov. Endvidere kan de tre planer virke forvirrende og meget at forholde sig til

En stikprøveundersøgelse har vist, at en socialrådgiver på beskæftigelses-området i gennemsnit bruger 11 minutter i timen på at tale med borgere, enten i telefonen eller ansigt til ansigt. De resterende del af arbejdstiden bruges på administrative opgaver, møder osv. Med andre ord kun 18 procent af en arbejdsdag bruges på borgerkontakt. Det går især ud over de svageste ledige længst væk fra arbejdsmarkedet, som har behov for en tættere kontakt og vejledning fra kommunen

Jeg ønsker en tillidsreform af de kommunale institutioner, der løser vores velfærdsopgaver, så samfundet får en langt bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger, jobcentre, skoler og plejehjem.

Jeg er modstander af standardiserede regler for de ydelser, kommunerne leverer. Jeg tror på lokale løsninger, så tæt på borgerne som muligt.

Vi bør have

· tillid til, at kommunalbestyrelsen kan opstille de rigtige rammer for institutionernes arbejde

· tillid til at medarbejdernes faglighed og kompetencer gør regler og bureaukratiske rutiner overflødige

· tillid til at borgerne kan formulere de krav og ønsker de har til institutionernes arbejde

Udover at vi ser en stigning i sygemeldinger på grund af stress, så står vi også overfor mangel på arbejdskraft. Vi er nød til at tænke fremad – tænke på hvordan vi kan sikre at vi har folk der ønsker at arbejde i det offentlige. Vi har set en masse strejker i år, vi kan se faldende ansøgere til uddannelse som lærere, vi har mangel på sygeplejesker, mere end 200.000 offentlig ansatte går på pension de næste par år. Vi skal have det gjort attraktivt igen at være offentlig ansat.

Jeg vil have mere fleksibilitet for lærere og pædagoger, så de får mere tid til at undervise og tage sig af børnene.

Jeg vil gerne give ekstra penge til hjemmehjælpere og sygeplejersker – jeg er imponeret over det arbejde de går. Og imponeret over at de gør det til den løn!

Men vigtigst af alt, så vil jeg gerne have skabt en generel tillid til at det er gode jobs der er i det offentlige og at det er et fornemt ansvar som man bliver respekteret for hvis man er offentlig ansat.

Nu er kommunerne blevet større. Hvis det skal give nogen mening, så skal det kommunale selvstyre også genskabes. Der skal nye spilleregler til, så der er frihed til at udvikle løsningerne, så de bliver individuelle. Det er opgaver, der ikke bare kan standardiseres, fordi løsningerne er afhængige af den konkrete borger, det konkrete barn, den konkrete elev og vil variere fra situation til situation.

Vi skal have glæden tilbage i den offentlige sektor.

Vi skal have tilliden, ansvaret og fagligheden tilbage til medarbejderne.

Vi skal have engagementet, indflydelsen og tilfredsheden tilbage til borgerne. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


8 − 4 =

Categories: Taler
Tags:,