Linda Kristiansen
ganske radikal
Tale ved verdensdemonstration for anerkendelse af tegnsprog d. 29. september 2007

Oprettet af Linda 2007-09-29 21:57

- Forestil jer at være til jobsamtale, men at I ikke kan blive forstået

- Forestil jer at I ikke kan deltage i arrangementer, der var arrangeret inden for den sidste uge

- Forestil jer at blive kaldt på sygehuset, fordi din mor er faldet om og du ikke kan forstå hvad lægen siger

For mange af jer, der står her i dag er det tilfældet. For jer andre kan jeg oplyse, at det for 5000 tegnsprogsbrugere er hverdag.

Hvis der er nogen her i dag som ikke kender meget til tegnsprog, så kan jeg oplyse at det er et fuldstændigt sprog med egen syntaks, grammatik og tegnforråd. Tegnsprog er ikke internationalt – der findes ligeså mange tegnsprog, som der findes talesprog. Men uanset hvilket tegnsprog vi taler om, så er det døves modersmål.

Elsebeth Gerner Nielsen har engang udtalt

”På et fremmedsprog kan vi kun udtrykke det, vi kan, mens vi på modersmålet kan udtrykke det, vi vil. Derfor er det så vigtigt, at alle får de bedst tænkelige muligheder for at tilegne sig et fuldt udfoldet modersmål”.

Herhjemme har vi de sidste par år debatteret sprog rigtig meget. Vi har debatteret modersmålsundervisning til indvandrere, vi har snakket om engelsk som officielt 2. sprog. Og i onsdags var det oven i købet Europæisk sprogdag. Der er meget fokus på sprog.

Også tegnsprog er blevet debatteret rigtig meget. Bør man bruge tegnsprog til CI-operede eller ej? Min egen personlige holdning er, at vi skal give alle mulighed for at have minimum et fuldt sprog – et modersmål. Og alle undersøgelser viser, at hvis man kan et sprog rigtig godt, så er det også nemmere at lære andre sprog.

Det er vigtigt, at der fortsat er mulighed for at få undervisning på tegnsprog og vi skal arbejde for at eksamener og test også kommer til at foregå på tegnsprog. Det er ikke teknikken, der mangler – det er viljen.

Jeg indrømmer, at jeg har glemt det meste min latinlærer på gymnasiet fortalte mig, men en ting har han dog formået at få printet fast: ”Sprog er en levende organisme!” Bare se hvordan dansk er blevet påvirket af engelsk de sidste par år – vi har fået nye ord som beachvolley, roadpricing og anti-doping.

Også tegnsprog er i konstant forandring. Derfor er det vigtigt at vi får mulighed for undervisning i tegnsprog. En ting er at få undervisning sit eget sprog, noget andet er at få undervisning i sit eget sprog.

I dag har vi forskellige projekter, der er med til at give døve bedre adgang til samfundet, desværre er det kun projekter – det burde være permanente tilbud.

Et af projekterne er udarbejdelsen af en to-vejs tegnsprogsordbog. Jeg tror denne ordbog kan være med til at gøre rigtig meget for tegnsprog. Men desværre stopper pengene til dette arbejde ved årskiftet. Det er simpelthen ikke godt nok. Tegnsprog udvikler sig lige så vel som dansk. Og man kunne vel ikke drømme om at stoppe forskningen og kortlægningen af dansk?

Et andet projekt der ikke er fremtidssikret er Det Sociale Tolkeprojekt. Det sociale tolkeprojekt sikre døve mulighed for tolk ved f.eks. lægebesøg, jobsamtaler, skole-hjemsamtaler, ved deltagelse i kulturelle, sociale og politiske arrangementer.

En ordning, der sikre alle tolkebrugere adgang til sociale aktiviteter på lige fod med hørende. Nu ser det ud til at det Sociale Tolkeprojekt i fremtiden kun vil sikre tolk til sociale aktiviteter. Det betyder at tegnsprogsbrugere ikke længere kan være sikker på tolk til f.eks. jobsamtaler!

Jeg mener at dansk tegnsprog skal beskyttes og fremmes på samme måde som visse minoritetssprog bliver det ifølge Europarådets pagt om regionale sprog og mindretalssprog.

Det er dansk tegnsprog ikke i dag i Danmark. En retslig anerkendelse af dansk tegnsprog, f.eks. i form af en folketingsbeslutning, skal bl.a. sikre, at der afsættes ressourcer, så der skabes fuld adgang for døve på forskellige områder:

- Undervisning

- Uddannelse

- Tegnsprogstolkning

- Tilgængelighed på TV og via internetmedier

Det skal sikres at døve har mulighed for gratis tolk i alle kommunikative situationer, hvor der indgår hørende, der ikke taler tegnsprog.

En officiel anerkendelse af dansk tegnsprog, vil være et udtryk for accept og påskønnelse af den sproglige og kulturelle minoritet, som døve udgør. Men nok så vigtigt vil det medvirke til at døve bliver en del af samfundet

– Det samfund hvor vi debattere nyhederne med kollegaerne

– Det samfund hvor vi tager med vennerne i teatret

– Det samfund vi tager for givet!

En anerkendelse af tegnsprog, vil også være en anerkendelse af gruppen som bruger sproget.

Blog Image

Denne plakat med håndalfabetet kan bestilles hos Danske Døves Landsforbund, se mere på www.deaf.dk 

2 Comments to “Tale ved verdensdemonstration for anerkendelse af tegnsprog d. 29. september 2007”

  1. [...] har tidligere skrevet meget om anerkendelse af dansk tegnsprog (se f.eks. denne tale) og forleden blev jeg kontaktet af en journalist fra Døvefilm, der arbejder på et indslag herom. [...]

  2. [...] har tidligere skrevet meget om anerkendelse af dansk tegnsprog (se f.eks. denne tale) og forleden blev jeg kontaktet af en journalist fra Døvefilm, der arbejder på et indslag herom. [...]

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


7 + 5 =

Categories: Taler, Tegnsprog