Linda Kristiansen
ganske radikal
Tilgængelighed

En cirkel af mennesker og en person udenforDette er min drøm – et samfund med lige adgang.

Desværre ser den generelle udvikling i Danmark ud til at gå den anden vej. Et grusomt eksempel er at Regeringen og Dansk Folkeparti lige har vedtaget at spare på tolkning – 15 millioner kroner årligt, som har fatale konsekvenser for dem der bliver ramt. Jeg kan ikke se hvordan det forslag kan have anden hensigt end at sikre at alle IKKE har lige adgang.

Men bare fordi Regeringen arbejder for forskelsbehandling, så betyder det ikke at jeg opgiver drømmen. Jeg vil fortsat gøre de valgte politikere opmærksom på deres ansvar for at sikre tilgængelig information og kæmpe for at DRV går forrest.

Og nej – jeg er ikke så naiv at tro at vi fra en dag til en anden kan få alle til at gøre al deres information tilgængelig, men vi kan da godt bestræbe os på at gøre det så godt som vores evner og midler rækker!

Artikel 9

Tilgængelighed

1. Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og -systemer, og de øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden, både i byområder og i landdistrikter. Disse foranstaltninger, som omfatter identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed, gælder bl.a. for:

a) bygninger, veje, transportmuligheder og andre indendørs og udendørs faciliteter, herunder skoler, boliger, sygehuse og andre sundhedsfaciliteter og arbejdspladser,

b) informations- og kommunikationstjenester samt andre tjenester, herunder elektroniske tjenester og nødberedskab.

2. Deltagerstaterne skal ligeledes træffe passende foranstaltninger til:

a) at udvikle, udbrede kendskabet til og overvåge gennemførelsen af minimumsstandarder og vejledninger for tilgængeligheden af faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives til offentligheden,

b) at sikre, at private udbydere af faciliteter og tilbud, som er åbne for eller gives til offentligheden, tager hensyn til alle aspekter af tilgængelighed for personer med handicap,

c) at sørge for, at involverede aktører undervises i de problemer med tilgængelighed, som personer med handicap står overfor,

d) at sørge for, at offentligt tilgængelige bygninger og andre faciliteter har skiltning med punktskrift og i letlæselige og letforståelige former,

e) at sørge for forskellige former for bistands- og formidlingspersoner, herunder hjælpere, oplæsere og professionelle tegnsprogstolke, for at lette tilgængeligheden til offentligt tilgængelige bygninger og andre faciliteter,

f) at fremme andre passende former for bistand og støtte til personer med handicap for at sikre, at de har adgang til information,

g) at fremme adgangen for personer med handicap til ny teknologi og nye systemer på informations- og kommunikationsområdet, herunder internettet,

h) at fremme udformning, udvikling, produktion og distribution af tilgængelig teknologi og tilgængelige systemer på informations- og kommunikationsområdet på et tidligt stadie, så denne form for teknologi og systemer bliver tilgængelige til den lavest mulige pris.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


1 + 5 =