Linda Kristiansen
ganske radikal
Tillykke med Femern-broen, Region Sjælland

femerbro
Folketinget har netop i dag vedtaget at bygge Femern-broen. Dermed bliver Region Sjælland for alvor knyttet til resten af Europa med direkte adgang til vækstområderne i øst. Det er en rigtig god nyhed, som vi skal udnytte aktivt.

I 9 år vil Rødby blive en af Europas største byggepladser med masser af arbejdspladser til følge. Men broen kan også på lang sigt være med til at skabe nye arbejdspladser i et udkantsområde, som har hårdt brug for aktivitet. Broen har desuden betydning for resten af regionen både erhvervsmæssigt og turistmæssigt. Vi skal sætte fokus på de områder i Regionen, som kan trække erhverv og turister til sig sydfra. Vi skal markedsføre vores Region i langt højere grad, end vi har gjort hidtil – nu er anledningen her.

Broen giver også anledning til at gentænke og nytænke infrastrukturen i regionen. Der bliver brug for nye togspor og øget kapacitet på togstrækningerne, men også bustrutenettet på tværs af kommunerne i regionen skal gentænkes i forhold til fremtidens behov. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 − = 3