Linda Kristiansen
ganske radikal
Tillykke til DCH

dch-logoHandicapkonventionen.dk ønsker Det Centrale Handicapråd tilllykke med den nye sekretariatsleder Andreas Jull Sørensen.

Artikel 39

Komiteens beretning

Komiteen skal hvert andet år aflægge beretning om sin virksomhed til generalforsamlingen og til Det Økonomiske og Sociale Råd og kan fremkomme med forslag og generelle anbefalinger på grundlag af behandlingen af beretninger og oplysninger fra deltagerstaterne. Sådanne forslag og generelle anbefalinger skal medtages i komiteens beretning tillige med eventuelle bemærkninger fra deltagerstaterne.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 3 = 2