Linda Kristiansen
ganske radikal
Tro og forbud hjælper ikke

I dag var der hovedbestyrelsesmøde. Et møde hvor vi skulle gennemgå resolutionsudvalgets indstillinger til de indkomne resolutionsforslag. Desværre blev der rykket rundt på dagsordenen så behandlingen af resolutionerne igen i år lå til sidst, da en stor del af bestyrelsen var gået hjem!

 

To af mine forslag var indstillet til afvisning (O1: Det Radikale Venstre går ikke ind for et forbud mod køb og salg af seksuelle ydelser og O4: Det Radikale Venstre vil arbejde for at prostitution bliver anerkendt som erhverv og at der bliver etableret en licensordning i samarbejde med sexarbejderne. Se begrundelserne her: http://www.radikale.dk/lm08/upload/LM2008Resolutionsforslag27-08-08.pdf).

 

Forslagene er ikke stillet ud fra tankegangen ”for eller imod prostitution”, men fordi et forbud ikke vil gavne det sociale hjælpearbejde og en licensordning vil kunne give os mulighed for at forbedre prostitueredes forhold!

 

Den svenske socialstyrelse har lavet en undersøgelse (udkom november 2007 http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9843/2007-131-48.htm), hvor konklusionen fra politi og socialarbejdere er, at hverken efterspørgsel eller antallet af prostituerede er faldet, mørketallene vedr. prostitution er steget og hjælpearbejdet besværliggjort. Argumentet for at ønske et forbud lyder ellers altid at det er fordi et sådan vil mindske efterspørgslen og dermed også udbuddet. Jeg har endnu ikke set en eneste saglig undersøgelse, der dokumentere dette – tværtimod (har dog hørt/læst flere udtale sig i den retning, men mangler altså dokumentation). Men findes det vil jeg bestemt gerne præsenteres herfor.

 

Pga. reglerne for hvad man må referere fra et hovedbestyrelsesmøde har jeg måtte censurere dette indlæg (hvis man ikke må redigere ukorrekte oplysninger fra HB-møderne, mener jeg vi har problemer, men vil gerne beklage at jeg skrev navnet).

 

Trine Baumbach har så vidt jeg ved ikke stået for nogen undersøgelse af denne art, hun er ganske rigtig strafferetsekspert og har i den anledning udtalt sig – hun har så vidt jeg ved ikke været involveret i en undersøgelse om stigmatisering af prostituerede i Sverige. Det har hovedsagligt handlet om hvorvidt et købsforbud ville være i strid med menneskerettighederne eller ej. Det mener Institut for Menneskerettigheder (Birgitte Kofoed Olsen), det mener Trine Baumbach ikke. (Ret mig hvis jeg tager fejl).

 

Derimod så mindes jeg en svensker, Madeleine Leijonhufvud, der til den ganske frygtelige høring på Christiansborg (jeg har tidligere skrevet herom (http://lindakristiansen.wordpress.com/2008/06/02/en-lang-og-retorisk-beskidt-dag-pa-christiansborg/), læs eventuelt også Informations dækning heraf: http://www.information.dk/160367) påstod at de prostituerede nu ikke længere var stigmatiserede, men at stigmaen nu var flyttet til køberne. Jeg vil gerne se dette dokumenteret. Jeg er ikke i tvivl om at køberne nu også er stigmatiseret, men at prostituerede i Sverige ikke længere skulle være det tvivler jeg på – faktisk har jeg hørt, at de nu føler sig endnu mere stigmatiserede. Nu er de jo personer, hvis ydelse opfordrer til kriminalitet, lokker med noget der kan lede til fængsel, opererer i det skjulte, er overvåget og stresset af kundejagende autoriteter – og i øvrigt er stemplet som ofre. Men jeg vil meget gerne se dokumentation, der skulle modbevise dette. Samtidig kan jeg jo så opfordre til at man måske kigger lidt på Professor i antropologi Don Kulicks “Skabelsen af en ny slags syg person: Sexkøberen” i Dansk Sociologi nr 1, 18 årgang, maj 2007 og læser hans ”Talk delivered at Beijing Plus Ten meetings on the “Swedish model””, der kan findes her: http://www.salli.org/muistio/kulick.html.

 

Til slut vil jeg opfordre til at man også læser gårdsdagens artikel ”Prostitutionens positioner” i Information: http://www.information.dk/164458. Det handler nemlig slet ikke om for eller imod – men om muligheden for bedre viden, vende sig imod fordommene og finde ud af hvordan man bedst kan hjælpe dem der har behov for hjælp.

 

Leave a Comment to “Tro og forbud hjælper ikke”

  1. Henrik siger:

    Godt initiativ, men resultatet forudsigeligt.

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


4 − 2 =