Linda Kristiansen
ganske radikal
Frafald er også et regionalt problem

I dag har jeg følgende læserbrev i Dagbladet:

Frafald er også et regionalt problem

I DAGBLADET lørdag kunne vi læse, at mange unge forlader Ringsted for at uddanne sig uden for kommunen, og at de unge som bliver tilbage i kommunen ofte ender uden en kompetencegivende uddannelse. Det er triste nyheder. Ikke mindst for en vækstkommune som Ringsted, der har brug for veluddannet arbejdskraft. Tendensen er desværre den samme i hele Region Sjælland. Region Sjælland er karakteriseret ved, at uddannelsesniveauet generelt er lavere end i de øvrige fire regioner. Regionen har den laveste tilgang til gymnasiet og den laveste andel, der gennemfører en videregående uddannelse. I Region Sjælland er det næsten hver fjerde unge, der aldrig får en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Vi skal tænke nyt

Jeg ser dette problem som en af de vigtigste udfordringer, Regionen står over for. Vi er nødt til at tænke nyt. Vi er nødt til at tænke på tværs af traditionelle systemer. Vi er nødt til at tænke i nye læringsformer. Vi skal gøre det muligt at blive i Regionen og i regionens kommuner samtidig med at man kan få en god uddannelse. Infrastrukturen skal ikke være en barriere, og det skal børn heller ikke. Lad os skabe et fænomenalt uddannelsessystem, der bl.a. fungerer ved hjælp af e-læring, så alle – også den enlige mor uden bil – kan være med. Der er brug for, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad metodeudvikler undervisningsformen, så den kan tilpasses den enkeltes behov.

Uddannelsesområdet er utrolig vigtigt at få sat fokus på, hvis vi også i fremtiden vil have mulighed for at tiltrække specialiserede erhverv med høje kompetencekrav til arbejdskraften.

Linda Kristiansen
Radikal kandidat til Regionsråd Sjælland 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 5 = 4

Categories: Region Sjælland