Linda Kristiansen
ganske radikal
Udkant > Udvikling > Afvikling

Det er meget fint at DRV nu vil snakke udVIKLINGSdanmark i stedet for udKANTSdanmark, men det er bare ikke godt nok! Det er klart at vi skal snakke udviklingsdanmark og lade os inspirere af gode og kreative idéer. Vi må bare ikke tro at det fjerner den virkelighed, hvor der rent faktisk er nogle der lever i udkantsdanmark.

I dag kan vi igen igen igen læse, at der er alt for mange der ikke har en praktiserende læge. Det er altså et udkantsproblem, om man så kan lide det eller ej. Og jeg tror kun det kan løses ved at vi erkender at der er noget der hedder udkantsdanmark.

Jeg har tidligere foreslået (og gør det nu igen – på trods af at det muligvis strider lidt mod mit partis topledelse, der jo tilfældigvis bor andre steder i landet) at vi lader os inspirere af den metode der bruges for at tiltrække folkeskolelærere til udkantsområderne. Her er det muligt i udvalgte kommuner, at tilbyde et tillæg. Lad os prøve det samme for praktiserende læger og samtidig skrotte det tåbelige forslag om en generel kørselsafgift på 50 øre pr. kørt kilometer. Det gør at kultur- og familieliv bliver dyrere for dem der bosætter sig i de såkaldte udkantsområder (eller udviklingsområder eller afviklingsområder…). Lad os starte med at skabe alternativer til bilen inden vi afskaffer den… Og måske erkende at der er nogle steder hvor det bedste alternativ er bilen!

blomster 

3 Comments to “Udkant > Udvikling > Afvikling”

  1. [...] This post was mentioned on Twitter by Linda Kristiansen. Linda Kristiansen said: Udkant – udvikling eller afvikling? http://bit.ly/auKZTd [...]

  2. Mohammed siger:

    Det er be5de-og. Se5 vidt det overhovedet er muilgt, vil det selvff8lgelig ve6re dubletterne, der ff8rst kasseres, men det kan ikke gf8res med det alene. Det er et simpelt spf8rgsme5l om, at institutterne pe5 det nye KUA2 fe5r radikalt fe6rre kvm. til re5dighed end de har i f8jeblikket.Man har, for at have et mindre antal kvm. at betale husleje for, valgt at investere et ikke ubetydeligt milliardbelf8b i nogle bygninger, der ikke kan rumme universitetets nuve6rende aktiviteter. Samtidig er der en politisk ambition om, at disse aktiviteter skal f8ges me6rkbart i de kommende e5r (i form af et stf8t stigende optag). Det skal nok blive spe6ndende.

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 3 = 6