Linda Kristiansen
ganske radikal
Vil du være medstiller på en resolution om anerkendelse af dansk tegnsprog?

Nedenfor er tekst + begrundelse til en resolution vedr. anerkendelse af dansk tegnsprog. Ønsker du at være medstiller, så send en e-mail til x@lindakristiansen.dk senest d. 14. august. 

—-

RADIKALE VENSTRE ØNSKER EN ANERKENDELSE AF DET DANSKE TEGNSPROG.

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik, sin egen udtryksmåde, egne tegn og en syntaks, som ikke ligner dansk. Og ifølge Dansk Sprognævn er der intet til hinder for, at dansk tegnsprog får status af et selvstændigt sprog.

Dansk tegnsprog er vigtigt for døves daglige kommunikation og deltagelse i samfundet og en anerkendelse af tegnsproget vil betyde, at tegnsprogsbrugere vil føle sig anerkendt som samfundsborgere på lige fod med hørende.

Dansk tegnsprog bør beskyttes og fremmes på samme måde som visse minoritetssprog bliver det ifølge Europarådets pagt om regionale sprog og mindretalssprog fra 1992, som Danmark har ratificeret m.h.t. det tyske mindretals sprog i 2000.

Til info kan det oplyses at alle de andre nordiske lande, samt flere andre lande f.eks. England, Belgien, New Zealand og Nordamerika har anerkendt deres nationale tegnsprog.

I Danmark er der ca. 4.000 tegnsprogsbrugere, der har dansk tegnsprog som deres modersmål. 

4 Comments to “Vil du være medstiller på en resolution om anerkendelse af dansk tegnsprog?”

 1. Dorthe Nørring siger:

  Hej.
  Vi har været i kontakt før og jeg har fortalt dig om min datter der øsnskede at gå i skole i Svreige. Dette blev aldrig en mulighed og hun skal nu kæmpe sig igennem en erhversuddannelse uden extra hjælp :( Jeg mener at det er extremt vigtigt at det danske tegnsprog bliver anerkend selv hvis man idag vælger at CI-operere fler og fler døve. Man bliver nød til at se at de i bund og grun er døve og fungerer i daglidagen med et hjælpemiddel. Hvis dette nu går i stykker eller de er på en plads, strande, svømmehalle, store sammenkomster osv så kan de ikke fungere uden sit sprog.
  Jeg håber og ber til at man i Danmark begynder anerkende de døve som velfungerende mennesker der er i stort behov af deres sprog og at det bliver accepteret.

 2. Lene Larsen siger:

  Jeg har tegnsprog som modersmål og taler dagligt på arbejdsplads, det vil jeg gerne have den som anerkendelse af dansk tegnsprog. Gør det ligesom i England, Belgien, New Zealand og nordamerika, de har anerkendt tegnsprog.
  Lene

 3. Evan Kallermann siger:

  Det danske sprog, som det høres, og det danske tegnsprog, som det ses, er jo allerede anerkendt ved at vi jo bruger det hver dag. Dét der mangler, er at få anerkendelsen skrevet ned, og det må vi se at få gjort hurtigst muligt.

 4. Evan Kallermann siger:

  Forstår ikke dem der gentager de gamle døveskolefolk, der engang var så begejstret for opfindelsen af metoden til at lære nogle døve talesprog. Disse mennesker svigtede så de andre døve børn og jog deres døve lærere, med samt tegnsproget ud af klasseværelset. Tegnsproget støtter de svage døve børn, og giver dem mere viden om livet. Det er 130 år siden man i otte resolutioner i Milano 1880 vedtog at døve børn kun må undervises på én måde! Det er ikke de hørendes kritiske lytten til tale, eleverne ike selv hører, der skal tages al det hensyn til! Forstår I Evan bedst, hvis han danser på sine to forskellige ben, ja så er jeg parat til det, for total kommunikation, hvor man bruger alle muligheder for at kunne snakke sammen bør foretrækkes frem for taletester! Babytegn burde være obligatorisk for alle børn, hørende og døve, mens de er igang med at lære sproget.

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 9 = 0